En hedgefond är en skapad för att kunna ge positiv avkastning oavsett hur marknaden rör sig. Hedgefonder har generellt en mycket större flexibilitet hur det placerar en fonds tillgångar. De kan ta både långa (köpa) och korta (sälja) positioner. Hedgefonder placerar ofta i olika former av derivat (optioner etc) för att maximera avkastningen i förhållande till risk.

Det är vanligt att en del av en avgiften för en hedgefond är prestationsbaserad, d v s om fonden inte når en viss avkastning utgår inte hela avgiften. Ofta handlas hedgefonder ej dagligen utena endast en gång per månad/kvarta/år.

Hedgefonder blev mycket populära för ett par år sedan för ett sedan få lite problem då många hedgefonder levererade dåliga resultat. Nu när börsen är svajig igen börjar det bli mer populärt med hedgefonder.