Här följer grundläggande information om hur PPM-systemet fungerar samt våra speciella PPM tips.

Den allmänna pensionen består av tre delar: inkomstpension, premiepension och för vissa garantipension. Varje år avsätts 18,5 procent av din lön och andra skattepliktiga ersättningar till den allmänna pensionen. Den största delen av detta, 16 procent, går till inkomstpensionen, där värdet på pensionen följer med inkomstutvecklingen i Sverige. Resterande del, 2,5 procent, går till premiepensionen (PPM). Har du haft låg eller ingen inkomst får du en garantipension.

Du får varje år in nya pengar på ditt PPM-konto. Det berömda orange kuvertet visar hur mycket pengar du har på kontot.

Klicka här för mer PPM tips

Hur stor blir min PPM?

Ju mer du tjänar desto mer har du att placera i PPM. Väljer du att gå i pension sent så kommer generellt sätt din PPM också bli högre. Den allmänna löneutvecklingen påverkar också storleken. Sist men inte minst är såklart utvecklingen av den fonder du valt inom PPM.

Tips om fondens avgift

Avgiften för fondsparandet är en av de viktigaste faktorerna när du ska välja fonder. Höga årliga avgifter kan innebära en lägre premiepension för dig. Väljer du mellan två liknande fonder är vårt tips att välja den med lägst avgift.

I tabellen nedan från ppm.nu ser du hur avkastningen på ditt PPM förändras beroende på fondens avgift. I exemplet antas att du sparar till din pension i 33 år, vilket är den genomsnittliga spartiden i PPM, samt att värdeutvecklingen är 0 procent. Inte det mest realistiska scenario med 0 % tillväxt, men det illustrerar bra vikten av att hålla koll på fondavgifterna.

Fondens avgift Minskning av premiepensionen
0,05% 2%
0,15% 5%
0,25% 8%
0,50% 15%
0,75% 22%
1,00% 28%
1,50% 39%

Senaste inlägg om PPM och pension