En aktiefond måste till minst 75 procent bestå av aktier eller aktierelaterade värdepapper. Vanligtvis krävs det att en en aktiefond placerar i minst 16 olika aktier vilket ger dig som sparare en god riskspridning.

Det är vanligt med aktiefonder som enbart placerar i Sverige. För dig innebär det oftatast att fonden enbart placerar i Svenska noterade bolag. Det finns dock fonder som även placerar i onoterade bolag vilket ofta är förenligt med en högre risk. Många Sverigefonder fokuserar på de stora bolagen som Ericsson, ABB, Volvo etc men det finns även aktiefonder som fokuserar på småbolag, ofta kallade småbolagsfonder.

En typ av aktiefonder är indexfonder vilka placerar enligt ett specifikt börsindex. Ett exempel är indexfonder som försöker replikera OMX30 (huvudindex på Stockholmsbörsen och innehåller de 30 största bolag. Detta sköts oftast maskinellt och kräver mindre förvaltning vilket innebär att indexfonder har en relativt sätt lägre avgift.

Självklart finns det även aktiefonder som placerar utanför Sverige. Vissa fokuserar på större områden som till exempel Europafonder eller Asienfonder, medan vissa enbart placerar i ett specifikt land som Kina eller USA.