Vad kan vi förvänta oss av 2011? – del 2

Aktier, Allmän ekonomi, Fonder, Ränta & Inflation, Råvaror 2 kommentarer »

Christian har precis sagt sitt om 2011 så nu är det min tur. Jag passar även på att summera hur väl mina förväntningar för 2010 slagit in.

Var står den svenska börsen om 1 år?

För 2010 trodde jag på en uppgång om 15 %, nu när vi har facit i hand så har svenska börsen gått upp drygt 23 %. Svenska börsen har varit en av de allra bästa under 2010 och gått upp mycket mer än ”liknande” börser.

Trots detta tror jag på ett fortsatt bra 2011. Sverige har med sin välskötta ekonomi klarat sig bra i finanskrisens spår. Och utan Euro-oktet på axlarna kan svenska företag fortsätta att växa under 2011.

När vi om ett år tittar tillbaka på 2011 tror jag att vi har fått uppleva en uppgång på svenska börsen om 15 %. Samma tips som förra året alltså.

Vad händer med dollarn under 2010?

Kronan har ett väldigt starkt år bakom sig. Just idag står USD/SEK i 6,75. Mitt tips för 2010 var att USD/SEK idag skulle stå i 7,35. Inte helt rätt med andra ord. Både USA och Euroländerna har haft ett väldigt tungt 2010 och jag ser inget som gör att denna trend inte kommer fortsätta under 2011. Mitt tips för 2011 är att en dollar om ett år kostar 6,40.

Vad händer med oljepriset under 2010?

Mitt i prick!!! Mitt tips för 2010 var att oljepriset (Brent) skulle stiga under året och att vi skulle sluta på 93 USD / fat. Just i detta är priset 93, 38. Mycket närmare än så kommer man inte. För 2011 tror jag att oljepriset kommer fortsatt stiga uppåt, i takt med att världsekonomin sakta återhämtar sig. Dock inte lika stor ökning som under 2010. I slutet av 2011 tror jag ett fat Brent kostar 112 USD.

Vad kan vi förvänta oss av Ingves under 2011?

Här hade jag fel i min prognos för 2010. Jag trodde att Riksbanken skulle vara betydligt mer försiktig med att höja reporäntan med tanke på oron i omvärlden. Idag är reporäntan 1,25 %. Jag tror att Riksbanken kommer följa sin utstakade räntebana vilket ger en reporänta om ett år om 2-2,25 %.

Vilka marknader ska jag satsa på i mitt fondsparande 2011?

Sverige gick väldigt bra under 2010 men det gjorde även många tillväxtekonomier, undantaget är väl Kina som hade ett ganska blekt 2010 om man jämför med de senaste seklekts utveckling. För 2010 tror jag fortsatt på tillväxtekonomierna. BRIC-länderna (Brasilien, Ryssland, Indien och Kina) är en bra start. Mina favoriter inför 2010 var Brasilien och Kina. Brasilien och hela Latinamerika har gått väldigt bra, medan Kina som sagt har haft det lite trögare. För 2011 väljer jag ut två marknader som mina favoriter, Brasilien och Ryssland.

Missa inte vår omröstning till höger om hur du tror börsen utvecklar sig under 2011.

Gott nytt år!

Vad kan vi förvänta oss av 2011?

Aktier, Allmän ekonomi, Ränta & Inflation, Råvaror 1 kommentar »

För exakt ett år sedan summerade jag 2009 och försökte sia om vad som skulle hända 2010. Prognosen tog sin utgångspunkt i den svenska börsen, dollarn, oljepriset och den svenska räntan.  Nu när det är dags att summera 2010 kan jag konstatera att jag inte var helt fel ute.

Den svenska börsen:
Min prognos för den svenska börsen grundade sig i starka stimulanser och låga förväntningar som de svenska börsbolagen skulle ha goda möjligheter att överträffa.

En titt i backspegeln kan vi konstatera att det första halvåret 2010 var nervöst på grund av att läget i Grekland visat sig vara värre än vad man tidigare trott, det fick marknader runt om i världen att falla kraftigt under våren. Börsen präglades av nervositet och en rädsla för att krisen skulle sprida sig till övriga Euro länder. Under sommaren kom sämre statistik än väntat från den amerikanska ekonomin vilket påverkade börshumöret negativt. Sedan september har vi sett en positiv utveckling på grund av bättre företagsrapporter och förbättrad konjunktur i USA. Den positiva utvecklingen under fjärde kvartalet har dock kantats av orosmoln inom euro området. Den stora utmaningen under 2010 har varit att våga tro på fortsatta uppgångar i stället för att låta sig skrämmas av de ekonomiska kriserna i omvärlden. Nu när vi stänger böckerna för 2010 gör vi det med en stark uppgång på drygt 23 procent. Detta är dock en bit ifrån min överoptimistiska prognos på upp till 35 procent.

Vad kan vi då förvänta oss av den svenska börsen 2011?
Jag har en positiv grundsyn för börsen 2011. Rent historiskt är det sällsynt med en tillbakagång på börsen under denna del av konjunkturcykeln. Vi befinner oss i början av en högkonjunktur vilket kommer att återspegla sig i företagsvinster och börskurser. Kommer dessutom USA igång ordentligt under 2011 kommer globala BNP att lyftas, vilket kommer ge positiva effekter även för den svenska börsen. Jag tror dessutom att vi kommer att få se ett antal stora strukturaffärer på den svenska börsen under året. Många storföretag sitter med starka balansräkningar och en stark oro för framtida tillväxt, vilket kan lösas med uppköp. Håll utkik efter uppköpskanditater!

Hoten från 2010 kvarstår med skenande råvarupriser, för  kraftigt stigande räntor och hoten för nya orosmoln inom Euro området. Dessa hot bör dock endast kunna ge tillfälliga hack i kurvan under året. Det stora hotet mot ett positivt börsår 2011 är istället utvecklingen i BRIC länderna med Kina i spetsen. Om något oförutsett sker i Kina kan det lägga sig som en sur filt över hela världen.
Grundtipset för 2011 är en uppgång på runt 20% för att vara mer konkret säger jag 18%.

Vad händer med dollarn 2011?
Jag förutspådde att dollarna skulle handlas under 7 SEK i slutet av 2010. I skrivande stund handlas en dollar till under 6,80 SEK. Under 2011 tror jag att den starka svenska kronan blir ännu starkare. I slutet av 2011 tror jag att dollarna kommer att handlas till runt 6,50 SEK.

Vad händer med räntan under 2011?
Jag förutspådde att vi skulle få en ökning av reporäntan med mellan 75-100 punkter under året. När vi blickar tillbaka på 2010 kan vi konstatera att vi fått tre höjningar a 25 punkter under året. Sveriges starka ekonomi kommer att ge fortsatta höjningar av räntan under nästa år. Riksbanken egen prognos för 2011 pekar på mer en fördubbling av reporäntan under 2011. Riksbanken kommer att hålla 6 möten under 2011 jag tror endast att de kommer höja räntan under 4 av dessa möten vilket skulle ge en reporänta på 2% i slutet av 2011. Riksbanken kommer att bli tvungna att hålla tillbaka under året eftersom EU och USA drar ut på sina ränteökningar.

Vad kan vi förvänta oss av oljepriset?
Oljepriset har gått upp starkt under 2010 och jag tror vi kommer att få se en fortsatt uppgång under 2011. Om inte världsekonomin får sig en ordentlig törn under 2011 kommer råvarurallyt att fortsätta. Efterfrågan på olja kommer att öka under året framförallt från Kina och övriga tillväxtländer. Jag tror att vi kan få se ett oljepris på över 110 dollar fatet i slutet av 2011.

Vad kan vi vänta oss av 2010?

Aktier, Allmän ekonomi, Ränta & Inflation, Råvaror Kommentarer inaktiverade för Vad kan vi vänta oss av 2010?

Vad kan vi vänta oss av 2010?
Det är dags att summera 2009 och blicka fram mot nästa år. Sedan börsen bottnade i mars har vi lärt oss att världen inte kommer att gå under och den akuta finanskrisen verkar ha blåst över för denna gång.  Effekten av stimulanspaketen runt om i världen har lett till att riskaptiten återfunnits hos inverterarna vilket återspeglats i aktiekurserna världen över.  I USA ser vi nu en stabiliserande arbetslöshetstakt och ett ökat intresse för att köpa hus samtidigt som återhämtningen ser fortsatt stabil ut inom EU området och den kinesiska ekonomin forsätter samtidigt att tuffa på. Sedan botten passerades under mars månad 2009 har aktiemarknaderna rusat kraftigt och i skrivande stund har vi en uppgång på 48 % på Stockholmsbörsen. Stockholmsbörsen är nu inne på sin tionde månad i rad med positiv avkastning.  Har krisen blåst över för denna gång och vad kan vi förvänta oss av 2010?

Var står den svenska börsen om 1 år?
Svensk ekonomi är svag, men tecknen på återhämtning blir allt tydligare. Det är främst investeringar och exporten som är svag medan konsumtionen visar tydliga tecken på att öka. Vi ser samtidigt en rad positiva tecken för den svenska ekonomin. Antalet konkurser har minskat snabbt efter sommaren och förtroende ökar kraftigt från både hushåll och företag. Jag tror att exporten kommer att ta ordentlig fart under 2010 mot bakgrund av en kraftig återhämtning på världsmarknaden, en ökad export gynnar den så exportberoende svenska börsen. Generellt sett är alla förväntningar extremt lågt ställda inför nästa år vilket ger goda grunder att slå förväntningarna med råge. Det kommer att ta lång tid innan räntan är tillbaka på ”normala” nivåer samtidgt som stimulansåtgärderna ligger kvar, detta ger goda förutsättningar för ett bra börsår. Det finns samtidgt mycket pengar som ligger och inväntar en omallokering till börsen. Mot bagrund av detta tror jag på ett riktigt bra börsår för Stockholmsbörsen och det skulle inte förvåna mig om vi får se en uppgång på minst 35%.

Vad händer med dollarn under 2010?
Om USA lyckas återta positionen som ett förstklassigt produktionsland igen genom en kraftig ökning av volymen producerade varor finns möjligheten att vända den långsiktiga negativa trenden för dollarn.  Jag tror dock att USA har en lång väg att vandra innan de återtar sin tidigare så starka position om de någonsin gör det. Därför tror jag att vi får vänja oss vid en dollar på dagens nivå. Dollar kan stärkas kortsiktigt om vi får se en oväntad räntehöjning av FED, vilket skulle ge ett styrkebesked för den amerikanska ekonomin. När vi summerar 2010 kommer dollarn förmodligen att handlas till under 7 SEK.

Vad händer med oljepriset under 2010?
Många råvaror har rusat under senare delen av 2009 vilket är fallet även för oljan. Jag ser dock en fortsatt god potential på råvarumarknaden inför 2010 mot bakgrund av återhämtningen i världskonjunkturen.  Jag tror att oljan kommer at fortsätta sin resa uppåt under 2010 dels på grund av ökad efterfrågan från Asien och övriga tillväxtländer, en förbättrad världskonjunktur och en ökad spekulation om framtida brist på denna sinande naturtillgång. Jag tror att vi får börja vänja oss vid ett högt oljepris fram tills dess att vi har ett fullgått substitut.

Vad kan vi förvänta oss av Ingves under 2010?
Inflationstakten stiger förmodligen snabbt under inledningen av 2010, den svaga arbetsmarknaden och det låga resursutnyttjande gör dock förmodligen att Riksbanken avvaktar med sina räntehöjningar. Enligt tidigare prognoser kommer de att avvakta fram till senare delen av året innan räntan börjar höjas igen. Jag tror dock att ekonomin kommer att ta fart oväntat snabbt under 2010 vilket kommer att ge räntehöjningar redan under de andra kvartalet. Jag tror att vi kan förvänta oss en total höjning av reporäntan på mellan 75-100 punkter under 2010.

Vilka marknader ska jag satsa på i mitt fondsparande 2010?
Du bör alltid ha en risknivå i ditt fondsparande som motsvarar den riskprofil som du har som investerare underbyggt med lågriskfonder, globalfonder och breda regionfonder. Gällande kryddan i portföljen bör du blicka mot tillväxtmarknader och specialinriktade fonder exempelvis råvaror. Många tillväxtmarknader har en låg skuldsättning hos konsumenterna vilket skyndat på återhämtningen i ländernas ekonomi. Jag tror att vi kommer att få se en fortsatt positiv uppgång i Ryssland under nästa år, Kina kommer att flytta fram sina positioner som en av världens viktigaste ekonomier och Brasilen kommer att gå från klarhet till klarhet. Jag skulle dessutom investera i en bred råvarufond för att följa med effekterna av en ökad efterfrågan  och förbättrad världsekonomi.

När vi summerar 2010 får vi se hur det blev, lycka till med dina investeringar!

Hur blir 2010?

Aktier, Allmän ekonomi, Fonder, Lån, Ränta & Inflation, Råvaror, Valutor 1 kommentar »

Nu är det dags att ta fram spåkulan och försöka sig på att förutse hur 2010 blir. Jag och Christian har kommit överens om att inbördes svara på nedan frågor. Här kommer min syn på 2010:

Var står den svenska börsen om 1 år?

Jag tror på ett ganska bra börsår i Sverige. Vi har lämnat det värsta av finanskrisen bakom oss, och även om arbetslösheten ser ut att bli hög, bedömer jag att företagen kommer få och visa på bättre framtidsutsikter vilket kommer innebär en fortsatt börsuppgång. Mitt tips är att börsen (OMX All Share) ökar med 15 % under 2010.

Vad händer med dollarn under 2009?

Dollarna har haft det tufft under 2009 och jag ser ingen anledning att detta ska förändra sig märkbart under 2010. Det är bara att inse att dollarn och USA ekonomi inte kommer återgå till sina glansdagar. Dollarn kommer fortsatt vara ”svag” mot kronan, men jag förväntar mig ändå en mindre förstärkning. Idag står dollarn i 7,18 USD/SEK och i slutet av 2010 tror jag kursen är 7,35 USD/SEK.

Vad händer med oljepriset under 2009?

Oljepriset (Brent) har haft en stabil resa uppåt under 2009 och ligger just nu på 77,99 USD/Fat (Brent). Det är dock långt kvar till 2008 års nivåer då oljepriset rusade över 140 USD/Fat. Allt annat lika så bedömer jag att oljepriset sakta men säkert kommer fortsätta sin stigning från 2009 även under 2010. Krig eller temperaturen i världsekonomin brukar få oljepriset att åka jojo åt endera hållet så denna gissning känns extra osäker. Men jag tror att i slutet av 2010 så kostar ett fat olja 93 USD.

Vad kan vi förvänta oss av Ingves under 2010?

Vi kan nog inte förvänta sig något exceptionellt av Riksbanken gällande styrräntan under 2010. Med stor sannolikhet kommer de följa den utstakade räntebanan och det känns väldigt osannolikt att de kommer höja räntan tidigare än planerat även om Sveriges ekonomi utvecklar sig bättre än väntat. I slutet av 2010 har vi en reporänta om 0,5 % i Sverige (idag är den 0,25 %)

Vilka marknader ska jag satsa på i mitt fondsparande 2010?

I de ekonomier som växer mest. Är man långsiktig i sitt sparande och är beredd att ta lite risk ska man satsa i de marknader och länder som har bäst tillväxtpotential. Just nu, och även för 2010, så tycker jag BRIC-länderna står i en klass för sig själv. BRIC står för Brasilien, Ryssland, Indien och Kina och detta är marknader som jag tycker är extra intressanta att fortsätta investera i under 2010. Mina två favoriter bland dessa fyra länder är Kina och Brasilien.

Passa gärna på att svara i vår omröstning till höger om hur du tror den svenska börsen kommer utveckla sig under 2010.

Gott nytt år!

Reala tillgångar alternativ till aktier

Råvaror, Strukturerade produkter Kommentarer inaktiverade för Reala tillgångar alternativ till aktier

I kristider är det alltid en rusning till mer stabila och handfasta investeringar som t ex guld. Priset på guld har ingen direkt korrelation med börsindex vilket gjort det till en investering som många flyr till när det vankas orostider.

Det som är lite tråkigt med guld är att där inte finns någon inneboende tillväxt utan det man spekulerar i är utbud och efterfrågan på guld. I förra veckan var jag på ett frukostseminarium om reala tillgångar anordnat av ett par gamla kollegor till mig. Seminariet, som var mycket intressant, gällde 3 olika fonder de varit med och startat. Alla med fokus på reala tillgångar. Det jag tycker är intressant med fonderna är att de drivs av experter inom de område som investeringen gäller, t ex Jägmästare, Agronomer och inte klassiska fondförvaltare. Dessutom krävs inte en så extremt stor investering som brukligt för denna typ av reala tillgångar. Minsta insättning är 50 000 kr (vilket i och för sig mycket pengar men inte i detta sammanhang). Jag skriver lite kort om varje fond:

Realfond Ryssland

Koncept i korthet: Köpa jordbruksmark i en radie om 50 mil från Moskva. Omvandla till byggbarmark, stycka till tomter och sedan sälja.

Denna fonden är den som förväntas ge mest i avkastning, men såklart också förknippas med största riskerna. Framförallt en politisk risk. De som styr fonden har bland annat gjort samma sak för Ikea i Ryssland.

Realfond Brasilien

Koncept i korthet: Köpa jordbruksmark i det bördiga Brasilien som ska förvaltas och ge löpande avkastning för att sedan säljas efter 5 år.

Fonden ska drivas av svenska agronomer som flyttar till Brasilien. De viktigaste grödorna kommer vara Vindruvor, Papaya, Majs och Soja. Fonden förväntas både ge en löpande utdelning samt en vinst när investeringen realiseras efter 5 år.

Realfond Skog

Koncept i korthet: Köpa skogsmark i områden av Östersjöregionen där priset på skogsmark är lägre än på andra områden i samma region.

Enkelt förklarat bygger fondens idé på att utnyttja felprissättningar på skogsmark som finns i Östersjöregionen. Priset på massa och skogsprodukter är däremot transparent i regionen så den löpande avkastningen på en billig skogstomt blir samma som från en dyr.

För alla fonder gäller en lång investeringsperiod (inlåsning) på 3-5 år. Som alltid när det gäller strukturerade produkter som denna är det viktigt att läsa igenom prospekten så man vet exakt vad som kommer investeras i och vilka avgifter det är som gäller.

Är det då något som är värt att investera i? Det som tilltalar mig är att det just är reala tillgångar vilket göra att om något går fel i planen så finns ju t ex skogsmarken kvar. Risken jämfört med aktier som i många fall är hårt belånade känns betydligt mindre. Två av fonderna bygger även på principen med en löpande avkastning av den reala tillgången samt en generell värdeökning i marken. Det känns bra att ha dessa två ben att stå på.

Ni som läser min blogg flitigt vet att jag valt att stå utanför marknaden helt och hållet under cirka 1,5 år. Även om jag  finner dessa produkter intressanta så kommer jag troligtvis fortsätta att sitta på bänken och titta på ett tag till (dvs bli kvar utanför marknaden). Om jag ångrar mig så tycker jag att Realfond Skog är mest intressant. Den är för mig lättast att förstå, borde ha lägst risker men förväntade avkastningen är ändå helt okej.

Börsåret 2008 till ända

Aktier, Allmän ekonomi, Ränta & Inflation, Råvaror, Valutor Kommentarer inaktiverade för Börsåret 2008 till ända

Om mindre än en timme är börsåret 2008 till ändå. Ett år som länge kommer kommas ihåg som ett väldigt dåligt börsår. Världens ekonomier har drabbats av smällar till höger och vänster och företag som för ett år sedan inte ansågs kunna gå i konkurs har under året fallit dit av olika anledningar.  Här följer en kort sammanfattning på börsåret 2008, sett utifrån Aktiefondtips.se:s perspektiv.

Januari

Den nu avgående presidenteten George W Bush sätter sitt första mini-stimulanspaket i verket genom att ge varje amerikan en check på 2 000 kr.

Februari

Råvaropriser och inte minst guld hägrar som aldrig förr. Nu i slutet av 2008 har ju råvaropriserna sjunkit tillbaka minst sagt kraftigt.

Mars

Under mars syns första tecknen av den analkande finanskrisen i Sverige. I USA får finanskrisen sitt första större offer i form av Bear Sterns.

April

Yahoo tackar kaxigt nej till ett mycket bra bud från Microsoft. Detta visade sig i efterhand vara ett stort misstag av Yahoo med Jerry Yang i spetsten vilket vi förutspådde redan i april.

Maj

Inflationen fortsätter att spöka för Sverige och Riksbanken och inflationen ligger nu på högsta nivån sedan 1993.

Juni

Stockholmsbörsen börjar få nya och framtida utmanare i form av bland annat Burgundy, Chi-X & Turquosie. värdepappershandel.

Juli

Rykten började på allvar florera kring Swedbank. Var det så illa att banken faktiskt kunde gå i konkurs? Än så länge har det stannat vid att många rädda kunder tagit ut sina pengar och Swedbank har varit tvungen till att göra en nyemission för att stärka sin kapitalbas.

Augusti

Det amerikanska presidentvalskampanjen var i full gång och många bedömare trodde att det stegrande bensinpriset skulle få en avgörande roll. Så här i efterhand var det nog snarare den enorma ekonomiska kris som blottlades under hösten som avgjorde valet till Barack Obamas fördel (och vår glädje).

September

De amerikanska låneinstituten Fannie Mae och Freddie Mac blir kända utanför USAs gränser. Till slut blev det tvunget för den amerikanska staten att gå in och rädda dem undan konkurs.

Oktober

Det kommer drastiska historier hur folk drabbats av finanskrisen på lilla öriket Island, troligtvis det västland som drabbats värst av finansfrossan hittils.

November

Sverige får sitt första stora offer i finanskrisens spår då det anrika finanshuset Carnegie blir förstatligat.

December

Staten skjuter, efter långt velande, till 28 miljarder kr för att rädda Volvo och Saab och i ett visp blir alla svenskar 3 000 kr fattigare.

Gott Nytt År!

Oljans berg-och-dalbana 2008

Allmän ekonomi, Råvaror Kommentarer inaktiverade för Oljans berg-och-dalbana 2008

Oljepriset är en av de saker som bäst illustrerar hur galet och upp och ner börsåret 2008 varit.

I juni nådde oljepriset all-time high, nära 150 USD/fat, efter en våldsam prisökning under första halvåret 2008. Tidningar världen över skrev om hur oljepriset bara skulle fortsätta stiga och det var mycket surr om när oljan ska ta slut.

Nu i slutet av 2008, ett halvår och en finanskris senare, är oljepriset nere på runt 30 USD/fat. Och nu tror de flesta bedömare att oljepriset snarare ska fortsätta ned än att gå upp på kort sikt. Och surret om att oljan ska ta slut har avtagit.

På lång sikt kommer oljepriset med nästan säkerhet gå upp igen men med tanke på finanskrisesen genomslagskraft hittils är det sannolikt att oljepriset stannar på dess nuvarande ”låga” nivå under större delen av 2009.

När oljepriset är så lågt som det är idag så ändrar det förutsättningarna kraftigt för vissa länder. Det mest tydliga exemplet är nog Ryssland. I detta oljerika land är det svårt att tjäna pengar på så låga oljepriser som gäller just nu (till skillnad från i Mellanöstern där oljeutvinningen kan ske till en lägre kostnad).

Den tidigare så kaxiga attityd som Ryssland visat fram de senaste året/åren kommer nog tvingas till en betydligt mer ödmjuk framton. Utan höga oljepriser så kommer finanskrisen slå extra hårt mot Ryssland.

Faror med hedgefonder

Allmän ekonomi, Fonder, Råvaror Kommentarer inaktiverade för Faror med hedgefonder

Idag kom nyheten att Hedgefondförvaltaren Ospraie Management stänger sin största fond efter fonden rasat drygt 27 % i augusti. Anledningen är att hedgefonden investerat i väldigt riskfyllda och illikvida företag inom energi- och gruvnäringen.

I ett brev till sina investerare skriver Ospraie Management skriver i ett brev till sina sparare att man avser att dela ut 40 % av hedgefondens tillgångar till spararna vid månadsskiftet och ytterligare 40 % vid årsskiftet. Resterande 20 % beskrivs som icke likvida och kan ta flera år att få tillbaka.

Detta är en amerikansk hedgefond och det är säkert väldigt få, om ens några, svenskar som drabbas av detta. Dock belyser den på ett bra (om en lite otäckt)  sätt farorna med hedgefonder. Hedgefonder har ofta mycket mer fria tyglar än vanliga aktiefonder och dessutom är de lika ofta sämre reglerade vilket innebär att insynen i fonden är sämre.

Många hedgefonder (men långt i från alla) investerar ofta i högrisk och illikvida tillgångar. Så länge börsen går upp så är allt frid och fröjd men när motsatsen händer (vilket den alltid gör för eller senare) finns det stor risk att de hamnar i problem. Inte nog med att värdet på fondens tillgångar rasar, är tillgångarna illikvida kan det dessutom vara svårt att få ut sina pengar överhuvudtaget.

Med detta vill jag inte säga att man inte ska investera i hedgefonder om man inte är beredd att ta en stor risk då det finns många bra hedgefonder som faktiskt har låg risk. En sådan som jag skrivit om tidigare är Stella Nova Hedgefond. Dock är mitt tips att man försöker sätta sig in en hedgefonds placeringsstrategi innan man investerar även om det kan var lite svårt att få fram bra och enkel information.

Bensinpriset avgör valet i USA

Allmän ekonomi, Råvaror 1 kommentar »

Enligt färska opinionsundersökningar går det väldigt bra för den amerikanske republikanska presidentkandidaten John McCain. På kort tid har han nästan hämtat in sin demokratiske rivals, Barack Obamas, försprång vilket många trodde var omöjligt för några månader sedan.

Anledning stavas olja, eller rättare sagt bensinpriset. Amerikanarna är tokiga över att bensinpriset bara fortsätter att stiga hela tiden (även om det sjunkit något på slutet). Amerikanarna har varit bortskämda med låga bensinpriser under väldigt lång tid och som alla vet är nästan allt i USA uppbyggt kring att köra bil. Även om bensinpriset i USA just nu bara är hälften mot i Sverige så är folkstormen mot de höga bensinpriser betydligt mer allvarlig än i Sverige.

En rolig betraktelse är att många företag numera säljer sina produkter tillsammans med ett bra erbjudande om att få/köpa billig bensin. T ex ”stanna två nätter hos Holiday Inn så får du 50 USD att köpa bensin för”. De vet att just nu är det bästa sättet att bli kompis med en amerikan  genom ett lågt bensinpris.

Personligen tycker jag såklart att USA har betydligt större problem än sitt höga bensinpris men det är tyvärr nog inte omöjligt att just bensinpriset kommer vara en starkt avgörande faktor i det stundande presidentvalet. Som nästan alla utanför USAs gränser hoppas jag att  Barack Obama vinner. Mer bloggande om politk finner ni på Dagens Politik.

Guld går bäst enligt er under 2008

Råvaror 2 kommentarer »

Aprils omröstning är avgjord. Det blev ganska jämnt men Guld vann med 33 % av rösterna. Vi får se om det stämmer när året är slut. Vete är väl inget hett tips längre då priserna där börjat sjunka rejält.

Vilken råvara går bäst under 2008?

  • Guld (33%, 45 Röster)
  • Kaffe (19%, 25 Röster)
  • Olja (26%, 35 Röster)
  • Vete (22%, 30 Röster)

Totalt antal röstande: 135Att investera i värdepapper innebär alltid en risk. Investeringen kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att man får tillbaka sina investerade pengar.

Copyright © Sparekonomen.se, kontakta oss på info@aktiefondtips.se

Entries RSS Comments RSS Logga in