Grunderna i lån

Även om lån är något som de flesta vid fler än tillfälle kommer i kontakt med så är det inte det lättaste att hålla kolla på de olika varianter av lån som finns. När man talar om lån så är det som regel penninglån man talar om, det vill säga ett lån där det finns två parter. En som lånar ut och kallas för borgenären och en som lånar, även kallad gäldenären. Låntagaren hamnar därmed i skuld och långivaren får en fodran. Ska långivaren ha någon avgift för att denna lånar ut pengar så kallas det för ränta.

Amorteringar

När avbetalningar sker på lånet så heter det amorteringar. Det finns olika sorters amorteringar och de vanligaste är raka amorteringar och annuitetslån. Raka amorteringar innebär att amorteringsavgiften är konstant och utgiften minskar allteftersom skulden också blir mindre. Vid annuitetslån betalas ett konstant belopp för amortering och ränta vid varje betalningstillfälle. Vid lån som sträcker sig över en lång period kan annuitetslån vara att föredra då utgifterna för de första betalningarna blir mindre.

Kreditupplysningar och pant

När ett lån ska ges till en person eller ett företag så är det vanligt att en kreditupplysning görs. Det är helt enkelt ett sätt för den som lånar ut pengar att göra en bedömning om det är troligt att personen eller företaget kan betala tillbaka pengarna. Har låntagaren mycket skulder sedan tidigare eller betalningsanmärkningar så försämras möjligheterna att få ett lån. Ska låntagaren låna mycket pengar är det inte ovanligt att denna väljer att sätta något i pant för att lättare få lånet. Detta innebär att banken har rätt att ta det pantsatta föremålet ifall låntagaren inte kan betala tillbaka lånet.

Gå i borgen

Vid lån kan låntagaren få någon att gå i borgen för denna. Det innebär att personen som går i borgen, kallad borgensmannen, får exakt samma skyldigheter som låntagaren. Får därför den ursprungliga låntagaren problem att betala tillbaka sitt lån så är det även borgenmannens ansvar att betala.