Ordlista för Aktier & Fonder

Absolut avkastning
Affärsdatum
Aktie
Aktiefond
Alternativa investeringar
Andelsvärde
Anskaffningsvärde

Benchmark
Betavärde
Blankning
Bokföringsdag
Branschfond

Cykliska aktier

Defensiva aktier
Derivatinstrument
Diskonto
Duration

Effektiv ränta
Etisk fond
ETF

Finansinspektionen
Fond-i-fond
Fondandel
Fondbolag
Fondförmögenhet
Fondförvaltning
Fondvärde
Förvaltningsavgift
Förvaringsinstitut

Genomsnittligt anskaffningsvärde

Hedgefond

Ideell fond
Index
Indexfond
Kort position
Kort ränta
KPI (Konsumentprisindex)
Kursutveckling

Lång position
Lång ränta
Likviditet
Löptid

Marknadsrisk

NAV (Net Asset Value)
Nischfond
Nyemission

Obligation
Ocykliska aktier
Option

P/E-tal
Portfölj

Räntebärande värdepapper
Räntefond
Realisationsvinst
Realränteobligation
Relativ avkastning
Reporänta
Riksbanken
Risk

Sektorfond
Sharpe-kvot
Slutvärde
Sparfördelning
Standardavvikelse
Stängningskurs
Statsskuldväxel
Styrränta

Teknisk aktienanalys
Temafond
Termin
Tillväxtaktier

Utdelning

Valutarisk
Värdepappersbolag
Värdepappersfond
Volatilitet

Warrant

Är du intresserade av spel och poker kan vi varmt rekommendera denna ordlista.Att investera i värdepapper innebär alltid en risk. Investeringen kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att man får tillbaka sina investerade pengar.

Copyright © Sparekonomen.se, kontakta oss på info@aktiefondtips.se

Entries RSS Comments RSS Logga in