Applåd för ny spardepå

Aktier, Allmän ekonomi, Fonder, PPM 1 kommentar »

Igår kom nyheten att finansdepartementet med Mats Odell i spetsen planerar att lägga ett förslag på en ny sparform (av dem kallad spardepå) där man skattefritt kan byta de vanligaste värdepappren som t ex aktier och fonder.

Förslaget är väldigt bra och kommer inte en dag för tidigt. I princip innebär förslaget (om det går igenom) ”dödsstöten” för kapitalförsäkring som blivit en stor hit de senaste åren. Skillnaden blir att denna ny sparform kommer bli än mer allmänt vedertagen och för nästan alla som sparar långsiktigt  i aktier och fonder kommer det vara självklart att ha en sådan depå.

Som det är idag när man måste skatta efter varje försäljning av aktier eller fonder, även om man planerar att återinvestera dem i andra aktier eller fonder, så skapar det en viss tröghet i marknaden. Sparare vill inte gärna utlösa en reavinstskatt i onödan även om de egentligen tycker att deras pengar just nu hade varit bättre placerade i en annan aktie eller fond. Förslaget kommer innebära mer flexibilitet för oss sparare och en bättre möjlighet att långsiktigt bygga upp ett sparkaptial. Vilket i sin tur kommer öka rörligheten och likviditeten på marknaden vilket är bra för alla som sparar.

Dessa spardepåer kommer fungera i princip som ett PPM-sparande eller annat pensionsparade fungerar idag. Man kommer kunna köpa och sälja fritt inom spardepån utan att behöva betala reavinstskatt. Istället betalar man en låg årlig avkastningsskatt på depåns värde. Och när man väljer att ta ut pengar ur spardepån så beskattas man som vanligt på eventuella vinster.  En viktig obesvarad fråga är om man kan flytta in obeskattade aktier och fonder i spardepån eller om man först kommer behöva realisera eventuella vinster och betala reavinstskatt.

Förslaget kommer färdigställas i vår och beslut förväntas tas av riksdagen i höst , alltså efter valet. Ska bli intressant och se om en eventuell rödgrön-majoritet kommer rösta igenom detta förslag.

En stor applåd till Mats Odell och hans kollegor. Förslaget är efterlängtat från oss sparare och kommer inte en dag för tidigt.

Global Edge – ny fond

Fonder, PPM 2 kommentarer »

Fondmarknaden.se lanserade under september en ny egen fond, Global Edge. Av namnet kan man förstå att det är en Globalfond. Fonden investerar främst i andra fonder, börshandlade fonder och indexterminer. Lite av en fond-i-fond som jag förstår det.

Förvaltningsavgiften är 2 % och det finns ingen köp- eller säljavgift (bra). Global Edge går även att handla via PPM.

Det är såklart alldeles för tidigt att avgöra om detta blir en bra fond. Men det jag tycker är väldigt bra och kul är att Fondmarknaden.se som Avanza gör med sin Avanza Zero utmanar det klassiska fondetablissemanget.

Företag som Avanza och Fondmarknaden.se är närmare slutkunden vilket förhoppningsvis kommer leda till mer lyhörda och konsumentanpassad fondprodukter för oss att välja mellan.

PPM orange kuvertet 2008

PPM Kommentarer inaktiverade för PPM orange kuvertet 2008

PPM orange kuvertet för 2008 är snart på ingång i många av landets brevlådor. 14 januari börjar utskicken och först ut är alla pensionärer. Övriga sparare för vänta till mitten av februari till början av mars. Ni som får det orange kuvertet för första gången får vänta enda till mitten av mars.

Brevet från Försäkringskassan och PPM skickas till 5,5 miljoner pensionssparare. Det orange kuvertet innehåller besked om hur mycket du hittills tjänat in till din allmänna pension och en prognos över hur mycket pengar du får när du går i pension. Man ser även om sin inkomst- och premiepension.

Nytt för i år är att pensionärer som är födda 1938 eller senare (550 000 st) får sin egen version av brevet tidigare, redan i mitten på januari.

I samband med att du får ditt orange kuvertet är mitt tips att både se över vilka fonder du valt i ditt PPM-sparande samt även se över hela din pensionsprognos. Ser det ut som du kommer få en tillräcklig pension på gamla dar?


PPM tips – vilken strategi är bra?

PPM Kommentarer inaktiverade för PPM tips – vilken strategi är bra?

De flesta av oss står inför samma frågor när det gäller PPM. Vilka fonder ska jag välja? Hur ska jag tänka?

Den stor skillnaden med PPM gentemot att spara i fonder på vanligt sätt är att du inte kan kommer använda pengarna förrän du går i pension (vilket ju gäller alla former av pensionssparande). För alla er som har minst runt 10-15 år kvar till pensionen så tycker jag att ni ska investera i olika former av aktiefonder. Aktiefonder är alltid förknippade med högre risk än till exempel räntefonder men på lång sikt har aktiemarknaderna historiskt sätt alltid gått upp och det finns ingen anledning att tro att det inte ska fortsätta så.

Dessutom är det så att avsättning till ditt PPM konto sker kontinuerligt varje år vilket gör att om aktiemarknaden går ned en viss tid så får du ofta som plåster på såren köpa billigare vid nästa avsättning. Detta hjälper till att minska den långsiktiga risken. Mina generella tips om fonder gäller så klart även när man köper fonder via PPM.

1. Sprid dina risker, välj 5 olika fonder inom PPM.
2. Blanda mellan lands-, region- och branchfonder.
3. Håll koll på vilka avgifter som fonden tar ut. Undvik dock inte att välja fonder med höga avgifter om de ger mer avkastning än en motsvarande fond med låg avgift.
4. Se över dina PPM-fonder minst 1 gång per månad.

Lycka till med ditt PPM-sparandet!

Vems IPS tjänst ska man välja?

PPM Kommentarer inaktiverade för Vems IPS tjänst ska man välja?

Jag fick frågan ”Vems IPS tjänst ska man välja?” av en läsare.

IPS betyder Individuellt pensionssparande och är ett ganska flexibelt och skattemässigt fördelaktigt pensionssparande. På ditt IPS-sparande slipper du både kapital- och förmögenhetsskatt men betalar istället en årlig avkastningsskatt som förtillfället är 0,54 % av värdet på ditt IPS sparande. IPS har inget försäkringsmoment som en vanlig pensionsförsäkring och ditt IPS-sparande tillfaller dig själv eller de förmånstagare du utsett. Du kan börja ta ut dina IPS-besparingar från det du fyllt 55 år.

Själv har jag erfarenhet av både Avanzas och Fondmarknadens IPS tjänster. Båda är bra och jag kan rekommendera dem varmt. Den stora fördelen som de har jämfört med många av storbankernas tjänster är pris och utbud. Hos Avanza kostar det 0 kr att ha en IPS-depå och hos Fondmarknaden kostar det 199 kr per år. När det gäller utbudet så erbjuder båda dessa i princip alla intressanta fonder som finns att tillgå i Sverige vilket ofta bankerna inte gör.

En fördel med Avanza är att man även kan handla med aktier i sin IPS-depå. Å andra sidan erbjuder Fondmarkanden aktiv förvaltning av ens IPS-depå (kostar 1 % på förvaltat kapital och  år) där man kan välja mellan tre olika risknivåer. Bra för den som inte känner att man kan eller vill placera själv. Fondmarkandens aktiva förvaltning har bra track-record och slår de flesta jämföresleindex med råge.

En generell sak man bör tänka på oavsett vem man väljer är att det ska finnas fri flytträtt, vilket är viktigt om man blir missnöjd och vill ta sitt sparande någon annanstans.Att investera i värdepapper innebär alltid en risk. Investeringen kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att man får tillbaka sina investerade pengar.

Copyright © Sparekonomen.se, kontakta oss på info@aktiefondtips.se

Entries RSS Comments RSS Logga in