Bokstaven K ståtar endast med 53 fonder men dock ett antal intressant Kinafonder.

Karlavagnens Aktiefond 802017-3269
Karlavagnens Aktiefond 802017-3269
Karlavagnens Obligationsfond 802017-328
Karlavagnens Obligationsfond 802017-328
Kaupthing Balanserad
Kaupthing Balanserad
Kaupthing Defensiv
Kaupthing Defensiv
Kaupthing Fund Finland Equity
Kaupthing Fund Global Bond
Kaupthing Fund Global Equities
Kaupthing Fund Global Health
Kaupthing Fund Global Value
Kaupthing Fund Icelandic Equity
Kaupthing Fund Icelandic Government Bond
Kaupthing Fund Money Market
Kaupthing Fund Nordic Growth
Kaupthing Fund Swedish Growth
Kaupthing Fund US Bond
Kaupthing Hedge – Askja
Kaupthing Hedge – Hekla
Kaupthing Hedge – Hengill
Kaupthing Hedge – Katla
Kaupthing Hedge – Krafla
Kaupthing Kina
Kaupthing Kina
KAUPTHING MANAGER SELECTION-Asia Pacific
KAUPTHING MANAGER SELECTION-BRIC
KAUPTHING MANAGER SELECTION-Emerging Markets
KAUPTHING MANAGER SELECTION-Europe
KAUPTHING MANAGER SELECTION-Global Equity
KAUPTHING MANAGER SELECTION-Global Styles
KAUPTHING MANAGER SELECTION-North America
Kaupthing Offensiv
Kaupthing Offensiv
Kaupthing Penningmarknad
Kaupthing Penningmarknad
Kaupthing Småbolag
Kaupthing Småbolag
Kaupthing Sverige Index 30
Kaupthing Sverige Index 30
Kaupthing TIME
Kaupthing TIME
Korea Fund
KPA Etisk Aktiefond
KPA Etisk Aktiefond
KPA Etisk Blandfond 1
KPA Etisk Blandfond 1
KPA Etisk Blandfond 2
KPA Etisk Blandfond 2
KPA Etisk Räntefond
KPA Etisk Räntefond
KPA Likviditetsreservfond