Bolån

Ett bostadsköp är för de flesta hushåll den största investeringen vi någonsin gör. Då det handlar om mycket pengar så sker ofta en stor del av finansieringen genom lån. De som vanligast ger denna typ av lån är banker och hypoteksinstitut, vilket är en kreditgivare som specialiserat sig på finansiering av bostäder.

Läs på innan

Då det handlar om en stor investering kan det vara klokt att se sig runt på marknaden vad det finns för alternativ. Att begära offerter på olika lån är kostnadsfritt och är smart att börja med. När man har bättre koll på alterantiven så blir det lättare att ta ett beslut.

Olika sorters lån

Det finns olika typer av bostadslån. Vanligt är så kallade bottenlån/hypotekslån som har pantbrev med bästa förmånsrätt som säkerhet. Är du osäker på vad som gäller så kan din bank hjälpa dig med det praktiska. Lån som läggs ovanpå ett bottenlån kallas för topplån. Det är den del av lånet som inte ryms inom belåningsgraden. Vid bottenlån är amorteringstiden längre än för topplån. Ofta finns även möjlighet att få ett bottenlån amorteringsfritt under de första åren.

Fast och rörlig ränta

Rörlig ränta innebär att räntesatsen följer eventuella förändringar på räntemarknaden medan fast ränta är låst till en räntesats. Lån med rörlig ränta kan alltid lösas i förtid utan extra kostnader. Det är vanligt att man idag väljer att kombinera lån med både fast och rörlig ränta. Genom det undviker man att bli låst av ränteläget vid ett tillfälle. Det är viktigt att den del av lånet som har rörlig ränta inte är för stor ifall det kommer en kortare eller längre räntetopp vilket medför högre kostnader.

Serielån

Utöver de vanliga lånformerna rak amortering och annuitetslån finns vid bolån även en lånetyp kallad serielån. Detta innebär att att amorteringens storlek ökar allteftersom under lånets löptid. Det kan vara en trappstegsmodell med exempelvis ränta första fem åren på en procent för att sedan stiga till två procent.