I kristider är det alltid en rusning till mer stabila och handfasta investeringar som t ex guld. Priset på guld har ingen direkt korrelation med börsindex vilket gjort det till en investering som många flyr till när det vankas orostider.

Det som är lite tråkigt med guld är att där inte finns någon inneboende tillväxt utan det man spekulerar i är utbud och efterfrågan på guld. I förra veckan var jag på ett frukostseminarium om reala tillgångar anordnat av ett par gamla kollegor till mig. Seminariet, som var mycket intressant, gällde 3 olika fonder de varit med och startat. Alla med fokus på reala tillgångar. Det jag tycker är intressant med fonderna är att de drivs av experter inom de område som investeringen gäller, t ex Jägmästare, Agronomer och inte klassiska fondförvaltare. Dessutom krävs inte en så extremt stor investering som brukligt för denna typ av reala tillgångar. Minsta insättning är 50 000 kr (vilket i och för sig mycket pengar men inte i detta sammanhang). Jag skriver lite kort om varje fond:

Realfond Ryssland

Koncept i korthet: Köpa jordbruksmark i en radie om 50 mil från Moskva. Omvandla till byggbarmark, stycka till tomter och sedan sälja.

Denna fonden är den som förväntas ge mest i avkastning, men såklart också förknippas med största riskerna. Framförallt en politisk risk. De som styr fonden har bland annat gjort samma sak för Ikea i Ryssland.

Realfond Brasilien

Koncept i korthet: Köpa jordbruksmark i det bördiga Brasilien som ska förvaltas och ge löpande avkastning för att sedan säljas efter 5 år.

Fonden ska drivas av svenska agronomer som flyttar till Brasilien. De viktigaste grödorna kommer vara Vindruvor, Papaya, Majs och Soja. Fonden förväntas både ge en löpande utdelning samt en vinst när investeringen realiseras efter 5 år.

Realfond Skog

Koncept i korthet: Köpa skogsmark i områden av Östersjöregionen där priset på skogsmark är lägre än på andra områden i samma region.

Enkelt förklarat bygger fondens idé på att utnyttja felprissättningar på skogsmark som finns i Östersjöregionen. Priset på massa och skogsprodukter är däremot transparent i regionen så den löpande avkastningen på en billig skogstomt blir samma som från en dyr.

För alla fonder gäller en lång investeringsperiod (inlåsning) på 3-5 år. Som alltid när det gäller strukturerade produkter som denna är det viktigt att läsa igenom prospekten så man vet exakt vad som kommer investeras i och vilka avgifter det är som gäller.

Är det då något som är värt att investera i? Det som tilltalar mig är att det just är reala tillgångar vilket göra att om något går fel i planen så finns ju t ex skogsmarken kvar. Risken jämfört med aktier som i många fall är hårt belånade känns betydligt mindre. Två av fonderna bygger även på principen med en löpande avkastning av den reala tillgången samt en generell värdeökning i marken. Det känns bra att ha dessa två ben att stå på.

Ni som läser min blogg flitigt vet att jag valt att stå utanför marknaden helt och hållet under cirka 1,5 år. Även om jag  finner dessa produkter intressanta så kommer jag troligtvis fortsätta att sitta på bänken och titta på ett tag till (dvs bli kvar utanför marknaden). Om jag ångrar mig så tycker jag att Realfond Skog är mest intressant. Den är för mig lättast att förstå, borde ha lägst risker men förväntade avkastningen är ändå helt okej.

Liknande inlägg:

Michael