Oljepriset är en av de saker som bäst illustrerar hur galet och upp och ner börsåret 2008 varit.

I juni nådde oljepriset all-time high, nära 150 USD/fat, efter en våldsam prisökning under första halvåret 2008. Tidningar världen över skrev om hur oljepriset bara skulle fortsätta stiga och det var mycket surr om när oljan ska ta slut.

Nu i slutet av 2008, ett halvår och en finanskris senare, är oljepriset nere på runt 30 USD/fat. Och nu tror de flesta bedömare att oljepriset snarare ska fortsätta ned än att gå upp på kort sikt. Och surret om att oljan ska ta slut har avtagit.

På lång sikt kommer oljepriset med nästan säkerhet gå upp igen men med tanke på finanskrisesen genomslagskraft hittils är det sannolikt att oljepriset stannar på dess nuvarande ”låga” nivå under större delen av 2009.

När oljepriset är så lågt som det är idag så ändrar det förutsättningarna kraftigt för vissa länder. Det mest tydliga exemplet är nog Ryssland. I detta oljerika land är det svårt att tjäna pengar på så låga oljepriser som gäller just nu (till skillnad från i Mellanöstern där oljeutvinningen kan ske till en lägre kostnad).

Den tidigare så kaxiga attityd som Ryssland visat fram de senaste året/åren kommer nog tvingas till en betydligt mer ödmjuk framton. Utan höga oljepriser så kommer finanskrisen slå extra hårt mot Ryssland.

Liknande inlägg:

Michael