Är vindkraft något att satsa på?

Aktier Kommentarer inaktiverade för Är vindkraft något att satsa på?

Nu när det glada humöret återkommit till börsen följer nyintroduktioner. Bland det första ut är två bolag inom vindkraftssektorn, O2 och Arise Windpower. Just vindkraft är en av de hetaste branscherna just nu. Oljan kommer ta slut och världen börjar inse att vi behöver andra energikällor. Högt upp på denna lista över nya energikällor ligger just vindkraft.

Det är en sak att tro på vindkraft som energikälla men är det en bra ekonomisk investering? Idag tjänar bolag som O2 vilket är en bra start och inte alla nykomlingar på börsen förunnat. Dock beror deras lönsamhet och tillväxt till stor del på statliga subventioner.

Med tanke på de politiska vindar som blåser just nu är det sannolikt att tro att vindkraftsbolagen kommer fortsätta vara gynnade av subventioner den närmaste framtiden. Men vad händer efter det? Skulle det visa sig att vågkraft är en bättre framkomlig väg att säkra vårt framtida behov av energi kommer subventioner till vindkraftsbolagen försvinna lika snabbt som Muhlegg efter OS i Salt Lake City 2002.

Så innan du deltar i någon av börsintroduktionerna för O2 och Arise Windpower bör du fundera på om du tror staten långsiktigt kommer fortsätta subventionera branschen. Om inte är risken stor att det blir en dålig investering.

Applåd för ny spardepå

Aktier, Allmän ekonomi, Fonder, PPM 1 kommentar »

Igår kom nyheten att finansdepartementet med Mats Odell i spetsen planerar att lägga ett förslag på en ny sparform (av dem kallad spardepå) där man skattefritt kan byta de vanligaste värdepappren som t ex aktier och fonder.

Förslaget är väldigt bra och kommer inte en dag för tidigt. I princip innebär förslaget (om det går igenom) ”dödsstöten” för kapitalförsäkring som blivit en stor hit de senaste åren. Skillnaden blir att denna ny sparform kommer bli än mer allmänt vedertagen och för nästan alla som sparar långsiktigt  i aktier och fonder kommer det vara självklart att ha en sådan depå.

Som det är idag när man måste skatta efter varje försäljning av aktier eller fonder, även om man planerar att återinvestera dem i andra aktier eller fonder, så skapar det en viss tröghet i marknaden. Sparare vill inte gärna utlösa en reavinstskatt i onödan även om de egentligen tycker att deras pengar just nu hade varit bättre placerade i en annan aktie eller fond. Förslaget kommer innebära mer flexibilitet för oss sparare och en bättre möjlighet att långsiktigt bygga upp ett sparkaptial. Vilket i sin tur kommer öka rörligheten och likviditeten på marknaden vilket är bra för alla som sparar.

Dessa spardepåer kommer fungera i princip som ett PPM-sparande eller annat pensionsparade fungerar idag. Man kommer kunna köpa och sälja fritt inom spardepån utan att behöva betala reavinstskatt. Istället betalar man en låg årlig avkastningsskatt på depåns värde. Och när man väljer att ta ut pengar ur spardepån så beskattas man som vanligt på eventuella vinster.  En viktig obesvarad fråga är om man kan flytta in obeskattade aktier och fonder i spardepån eller om man först kommer behöva realisera eventuella vinster och betala reavinstskatt.

Förslaget kommer färdigställas i vår och beslut förväntas tas av riksdagen i höst , alltså efter valet. Ska bli intressant och se om en eventuell rödgrön-majoritet kommer rösta igenom detta förslag.

En stor applåd till Mats Odell och hans kollegor. Förslaget är efterlängtat från oss sparare och kommer inte en dag för tidigt.

Nordnet lanserar banktjänster i Iphone

Aktier, Allmän ekonomi Kommentarer inaktiverade för Nordnet lanserar banktjänster i Iphone

Nordnet blir första finansbolag på den svenska marknaden att lansera en egen applikation i Iphone. Tjänsten lanseras idag och kommer att inkludera aktiehandel och de vanligaste banktjänster. Tjänsten kommer att vara gratis och Nordnets kunder kan ladda ner applikationen direkt via Appstore. I och med lanseringen hoppas Nordnet nå fler kunder vilket de grundar i en endersökning genomförd av Novus där hälften av de tillfrågade kunde tänka sig använda mobila banktjänster.

Återigen är Nordnet före Avanza med nya produkter. För 3-4 år sedan kändes det som om Avanza alltid låg steget före Nordnet i kampen om Sveriges främsta Nätmäklare. Nu tycker jag att Nordnet både kommit ikapp och gått förbi. Jag tror dock inte att Nornet kan vänta sig en strid ström av nya användare till sin applikation via Iphone men det kommer att vara en viktig faktor i deras kommunikation mot både nya och befintliga kunder. Det är viktigt att ligga i framkant tekniskt som nätmäklare och erbjuda sina kunder de senaste tjänsterna.  Som kund väljer man den nätmäklare som har de mest tilltalande tjänsterna oavsett om man sedan kommer att utnyttja dem eller inte.

Vad kan vi vänta oss av 2010?

Aktier, Allmän ekonomi, Ränta & Inflation, Råvaror Kommentarer inaktiverade för Vad kan vi vänta oss av 2010?

Vad kan vi vänta oss av 2010?
Det är dags att summera 2009 och blicka fram mot nästa år. Sedan börsen bottnade i mars har vi lärt oss att världen inte kommer att gå under och den akuta finanskrisen verkar ha blåst över för denna gång.  Effekten av stimulanspaketen runt om i världen har lett till att riskaptiten återfunnits hos inverterarna vilket återspeglats i aktiekurserna världen över.  I USA ser vi nu en stabiliserande arbetslöshetstakt och ett ökat intresse för att köpa hus samtidigt som återhämtningen ser fortsatt stabil ut inom EU området och den kinesiska ekonomin forsätter samtidigt att tuffa på. Sedan botten passerades under mars månad 2009 har aktiemarknaderna rusat kraftigt och i skrivande stund har vi en uppgång på 48 % på Stockholmsbörsen. Stockholmsbörsen är nu inne på sin tionde månad i rad med positiv avkastning.  Har krisen blåst över för denna gång och vad kan vi förvänta oss av 2010?

Var står den svenska börsen om 1 år?
Svensk ekonomi är svag, men tecknen på återhämtning blir allt tydligare. Det är främst investeringar och exporten som är svag medan konsumtionen visar tydliga tecken på att öka. Vi ser samtidigt en rad positiva tecken för den svenska ekonomin. Antalet konkurser har minskat snabbt efter sommaren och förtroende ökar kraftigt från både hushåll och företag. Jag tror att exporten kommer att ta ordentlig fart under 2010 mot bakgrund av en kraftig återhämtning på världsmarknaden, en ökad export gynnar den så exportberoende svenska börsen. Generellt sett är alla förväntningar extremt lågt ställda inför nästa år vilket ger goda grunder att slå förväntningarna med råge. Det kommer att ta lång tid innan räntan är tillbaka på ”normala” nivåer samtidgt som stimulansåtgärderna ligger kvar, detta ger goda förutsättningar för ett bra börsår. Det finns samtidgt mycket pengar som ligger och inväntar en omallokering till börsen. Mot bagrund av detta tror jag på ett riktigt bra börsår för Stockholmsbörsen och det skulle inte förvåna mig om vi får se en uppgång på minst 35%.

Vad händer med dollarn under 2010?
Om USA lyckas återta positionen som ett förstklassigt produktionsland igen genom en kraftig ökning av volymen producerade varor finns möjligheten att vända den långsiktiga negativa trenden för dollarn.  Jag tror dock att USA har en lång väg att vandra innan de återtar sin tidigare så starka position om de någonsin gör det. Därför tror jag att vi får vänja oss vid en dollar på dagens nivå. Dollar kan stärkas kortsiktigt om vi får se en oväntad räntehöjning av FED, vilket skulle ge ett styrkebesked för den amerikanska ekonomin. När vi summerar 2010 kommer dollarn förmodligen att handlas till under 7 SEK.

Vad händer med oljepriset under 2010?
Många råvaror har rusat under senare delen av 2009 vilket är fallet även för oljan. Jag ser dock en fortsatt god potential på råvarumarknaden inför 2010 mot bakgrund av återhämtningen i världskonjunkturen.  Jag tror att oljan kommer at fortsätta sin resa uppåt under 2010 dels på grund av ökad efterfrågan från Asien och övriga tillväxtländer, en förbättrad världskonjunktur och en ökad spekulation om framtida brist på denna sinande naturtillgång. Jag tror att vi får börja vänja oss vid ett högt oljepris fram tills dess att vi har ett fullgått substitut.

Vad kan vi förvänta oss av Ingves under 2010?
Inflationstakten stiger förmodligen snabbt under inledningen av 2010, den svaga arbetsmarknaden och det låga resursutnyttjande gör dock förmodligen att Riksbanken avvaktar med sina räntehöjningar. Enligt tidigare prognoser kommer de att avvakta fram till senare delen av året innan räntan börjar höjas igen. Jag tror dock att ekonomin kommer att ta fart oväntat snabbt under 2010 vilket kommer att ge räntehöjningar redan under de andra kvartalet. Jag tror att vi kan förvänta oss en total höjning av reporäntan på mellan 75-100 punkter under 2010.

Vilka marknader ska jag satsa på i mitt fondsparande 2010?
Du bör alltid ha en risknivå i ditt fondsparande som motsvarar den riskprofil som du har som investerare underbyggt med lågriskfonder, globalfonder och breda regionfonder. Gällande kryddan i portföljen bör du blicka mot tillväxtmarknader och specialinriktade fonder exempelvis råvaror. Många tillväxtmarknader har en låg skuldsättning hos konsumenterna vilket skyndat på återhämtningen i ländernas ekonomi. Jag tror att vi kommer att få se en fortsatt positiv uppgång i Ryssland under nästa år, Kina kommer att flytta fram sina positioner som en av världens viktigaste ekonomier och Brasilen kommer att gå från klarhet till klarhet. Jag skulle dessutom investera i en bred råvarufond för att följa med effekterna av en ökad efterfrågan  och förbättrad världsekonomi.

När vi summerar 2010 får vi se hur det blev, lycka till med dina investeringar!

Hur blir 2010?

Aktier, Allmän ekonomi, Fonder, Lån, Ränta & Inflation, Råvaror, Valutor 1 kommentar »

Nu är det dags att ta fram spåkulan och försöka sig på att förutse hur 2010 blir. Jag och Christian har kommit överens om att inbördes svara på nedan frågor. Här kommer min syn på 2010:

Var står den svenska börsen om 1 år?

Jag tror på ett ganska bra börsår i Sverige. Vi har lämnat det värsta av finanskrisen bakom oss, och även om arbetslösheten ser ut att bli hög, bedömer jag att företagen kommer få och visa på bättre framtidsutsikter vilket kommer innebär en fortsatt börsuppgång. Mitt tips är att börsen (OMX All Share) ökar med 15 % under 2010.

Vad händer med dollarn under 2009?

Dollarna har haft det tufft under 2009 och jag ser ingen anledning att detta ska förändra sig märkbart under 2010. Det är bara att inse att dollarn och USA ekonomi inte kommer återgå till sina glansdagar. Dollarn kommer fortsatt vara ”svag” mot kronan, men jag förväntar mig ändå en mindre förstärkning. Idag står dollarn i 7,18 USD/SEK och i slutet av 2010 tror jag kursen är 7,35 USD/SEK.

Vad händer med oljepriset under 2009?

Oljepriset (Brent) har haft en stabil resa uppåt under 2009 och ligger just nu på 77,99 USD/Fat (Brent). Det är dock långt kvar till 2008 års nivåer då oljepriset rusade över 140 USD/Fat. Allt annat lika så bedömer jag att oljepriset sakta men säkert kommer fortsätta sin stigning från 2009 även under 2010. Krig eller temperaturen i världsekonomin brukar få oljepriset att åka jojo åt endera hållet så denna gissning känns extra osäker. Men jag tror att i slutet av 2010 så kostar ett fat olja 93 USD.

Vad kan vi förvänta oss av Ingves under 2010?

Vi kan nog inte förvänta sig något exceptionellt av Riksbanken gällande styrräntan under 2010. Med stor sannolikhet kommer de följa den utstakade räntebanan och det känns väldigt osannolikt att de kommer höja räntan tidigare än planerat även om Sveriges ekonomi utvecklar sig bättre än väntat. I slutet av 2010 har vi en reporänta om 0,5 % i Sverige (idag är den 0,25 %)

Vilka marknader ska jag satsa på i mitt fondsparande 2010?

I de ekonomier som växer mest. Är man långsiktig i sitt sparande och är beredd att ta lite risk ska man satsa i de marknader och länder som har bäst tillväxtpotential. Just nu, och även för 2010, så tycker jag BRIC-länderna står i en klass för sig själv. BRIC står för Brasilien, Ryssland, Indien och Kina och detta är marknader som jag tycker är extra intressanta att fortsätta investera i under 2010. Mina två favoriter bland dessa fyra länder är Kina och Brasilien.

Passa gärna på att svara i vår omröstning till höger om hur du tror den svenska börsen kommer utveckla sig under 2010.

Gott nytt år!

Investera aldrig via telefon!

Aktier, Allmän ekonomi Kommentarer inaktiverade för Investera aldrig via telefon!

Ett vanligt förekommande och växande problem är att företag med finansklingande namn kontaktar privatpersoner via telefon för att erbjuda ”unika” investeringsmöjligheter. Företagen har tagit sig namn som lätt kan förknippas med etablerade finansaktörer och bedriver hård försäljning via telefon.  Det finns en uppsjö av företag som verkar på den svenska marknaden och deras erbjudanden skiljer sig självklart markant åt. Bakom vissa företag finns det ingen substans alls medan vissa säkert har något finansiellt instrument i grunden, gemensamt för alla är dock att de har sina egna intressen i fokus.

Jag vill därför höja ett varningens finger för all finansiell försäljning via telefon. Investera aldrig i någonting via telefon framförallt inte av företag som du inte känner igen. Har du en etablerad kundrelation med ett finansiellt företag så kan du självklart göra affärer via telefon lika enkelt som du kan bedriva dina affärer via internet.

Om du ändå funderar på att hoppa på ett investeringsförslag du fått av något okänt företag som approcherat dig via telefon, vill jag ge dig två tips innan du bestämmer dig.

Hyr filmen Boiler Room från 2000 skriven av Ben Younger, den ger en bra bild av hur denna marknad fungerar.

Om du fortfarande är lika sugen på att gå in i den okända investeringen bör du gå in leta efter det aktuella företaget på Finansinspektionens lista med företag som de varnar för, den så kallade varningslistan.

Google INC CL A är en intressant aktie!

Aktier Kommentarer inaktiverade för Google INC CL A är en intressant aktie!

Google:s aktie är noterad på Nasdaq. Aktien har gjort en bra resa på börsen sedan den bottnade i finanskrisens epicentrum på under 300 USD. I dagsläget handlas aktien på runt 585 USD.  Det är en uppgång på ca 95 %. I dag handlas Google till ett P/E tal på 37,79. Google tog inte så mycket stryk som befarades under finanskrisen, nedgången i marknadsinvesteringar drabbade aldrig Sökmotormarknadsföringen lika hårt som traditionella medier. Har resan på börsen gått för den här gången?

Jag tror att Google har mycket mer att ge på börsen de närmaste åren. Det känns som att allt Google företar sig blir en succé. De är helt dominerande på sök globalt där de åtnjuter en marknadsandel på smått otroliga 85 %. Det är också här ifrån som lejonparten av företagets smått fantastiska intäkter på 4,6 miljarder USD (hittills under 2009) kommer.  Utöver detta vet vi att de står i startgroparna att konkurrera på flera andra områden som ska bidra till mer intäkter på sök. Kan Google även hitta andra källor till intäkter, kan utvecklingen de närmaste åren bli fantastisk. Det pågår nu ett flerfrontskrig mellan IT giganterna Microsoft och Google. Frågan är vem som står starkast när användarna tagit det fulla steget ut på webben.

Mot bakgrund av hur det ser ut idag, tror jag att det är Google som kommer att gå vinnande ur striden, om användarnas fulla förtroende på webben. Det går fort i denna världen, mycket kan hända på resans gång, men Google är i mina ögon ett väldigt intressant företag.

En investering i Google INC sker till en hög risk både på bolagsnivå och då aktien handlas i dollar, vilket medför en valutarisk. Jag ser aktien som en rolig krydda i portföljen och tänker själv lägga en liten slant med en lång investeringshorisont. Det ska bli kul att se var Google står om ett par år, inget varar för evigt men det är dags att bevisa motsatsen.

Tradedoubler visar åter svaghetstecken

Aktier 1 kommentar »

Jag har tidigare i år skrivit lite om Tradedoubler. Då var det negativt och nu är det om möjligt än mer negativt. Jag skulle helst vilja skriva något positivt om Tradedoubler då det är ett att få stora internetbolag noterade på Stockholmsbörsen. Vi behöver ett svenskt ”Google” och Tradedoubler har delvis aspiererat på den titeln men bolaget visar nu med eftertryck ett de mer liknar ett uppblåst  dotcom-bolag än ett ”nytt  Google”.

Tradedoubler vinstvarnade idag för 3:e kvartalet 2009 och passade även på att informera om att de ämnar göra en nyemission om 350 MSEK. Inget av detta var väntat och marknaden reagerade därefter. Aktien backade med hela 25 % och bolagets ägare fick se cirka 600 MSEK försvinna i börsvärde. Efter dagens ras är Tradedoubler värderat till cirka 1,6 miljarder kronor.

Jag vet inte vad som är mest negativt, vinstvarningen eller nyemissionen. Vinstvarningen visar att det underliggande rörelseresultatet är väldigt mycket sämre än väntat. Visst, Tradedoubler drabbas som många andra företag av finanskrisen, men annonsering på nätet har stått emot krisen mycket bättre än annan typ av annonsering, så Tradedoubler borde verkligen kunna prestera bättre. Min oro är att vinstvarningen inte bara är en tillfällighet utan även ger en tydlig fingervisning om nivån på framtida vinster.

Den föreslagna nyemission om 350 MSEK är också oroväckande. Ett av syftena med emission är att minska skuldsättningen. Men de kortfristiga skulderna var ”endast” 150 MSEK vid utgången av kvartal 2, så det känns som något inte riktigt stämmer här. Med tanke på att bolaget hade ett negativt kassaflöde om 77 MSEK under kvartal 3 verkar det som nyemission även är till för att säkra kassaflödet de närmast kvartalen. Dessutom nämns att Tradedoubler ska använda nyemissionen till fortsatt expansion. Med tanke på dagens vinstvarning hade det känts bättre om de hade fått ”bättre ordning på torpet” innan de fortsätter spendera mer pengar på expansion.

Så jag kommer inte köpa Tradedoubler. Tidigare har det varit ett bolag med ganska mycket chans men med relativt liten risk. Nu känns det tvärtom, mycket risk men inte så mycket chans.

Investera i onoterade bolag

Aktier, Fonder 2 kommentarer »

Många av Sverige bästa och mest spännande bolag finns ju tyvärr inte på börsen. Ett par självklara exempel är IKEA och nykomlingen Spotify. Det finns många anledningar för ett bolag att inte vilja vara på börsen. Ett självklart skäl är  att de inte behöver kapitaltillskott, vilket ju annars oftast är anledningen att man börsnoterar sitt bolag i första skedet. Ett annat skäl kan vara att man vill undvika att hamna i den så kallade ”kvartalshysterin”, det vill säga att bolaget hela tiden pressas att arbeta kortsiktigt för att tillfredsställa marknadens krav på bra kvartalsrapporter och nyheter.

Även om ett bolag inte är noterat på börsen finns det ibland möjligheter för privatpersoner som du och jag att investera i dessa bolag, i alla fall indirekt. Ofta genom så kallade Private Equity-bolag/fonder. Med investeringar i Private Equity  menas investeringar i onoterade bolag där man har ett aktivt men tidsbegränsat engagemang.

I Sverige finns ett par olika Private Equity-bolag som är noterade på börsen, bland annat Ledstiernan, Industrifonden och Ratos. Genom att köpa aktier i något av dessa bolag får man som investerare på ett enkelt sätt tillgång till Private Equity-marknaden.

Anledningen till att jag just idag skriver om Private Equity är att jag tänkt en del på det senaste dagarna då några gamla kollegor till mig håller på att starta just en Private Equity-fond som heter Starcap. Det som känns extra spännande med deras upplägg är att de kommer fokusera på de så kallade generationsbolagen, vilket ofta är väldigt lönsamma och välskötta bolag som byggts upp av entreprenörer men där det inte finns någon naturlig arvtagare till dessa bolag när dessa personer går i pension.

Att investera i onoterad bolag är och ena sidan något mer riskfyllt än i de väldigt stora och etablerade börsbolagen, inte minst för att då dessa bolag är noterade kan man lätt avyttra dem om man inte är nöjd med utvecklingen. Men man ska nog inte helt glömma bort att Sverige och resten av världen till största del bärs upp av onoterade bolag, och om det erbjuds intressanta investeringsmöjligheter i dessa bolag så tycker i alla fall jag att detta ett bra komplement i en långsiktig sparares investeringsportfölj som också kan minska den totala risken då dessa bolag inte är lika hårt kopplade till det rådande och ofta svängiga börshumöret.

Double dip på gång?

Aktier, Allmän ekonomi, Ränta & Inflation 2 kommentarer »

Är vi på väg in i en ”double dip”, det vill säga en andra svacka i finanskrisens spår? Många kriser har formen av en så kallad ”double dip”. Först kommer en stor nedgång som följs av en rejäl uppgång för att sedan göra en störtdykning nedåt igen.

Om man ser på räntemarknaden så finns det indikationer på att vi går mot en sämre börs igen efter den enorma uppgången under sommaren. Normalt skulle räntorna och priserna på obligationer gått upp i samma veva som börsen rusat uppåt, men så har inte varit fallet. Tvärtom. Räntorna och obligationspriserna har sjunkit.

Förenklat innebär detta att räntemarknaden tror på en sämre börs framgent, vilket ju går rakt emot vad aktiemarknaden tror just nu. Och någon av marknaderna måste ha fel.

Min personliga känsla är att aktiemarknaden har återhämtat sig lite väl snabbt och att det finns en stor risk för en ”double dip” även om jag inte tror att denna andra svacka inte blir så djup som den första.Att investera i värdepapper innebär alltid en risk. Investeringen kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att man får tillbaka sina investerade pengar.

Copyright © Sparekonomen.se, kontakta oss på info@aktiefondtips.se

Entries RSS Comments RSS Logga in