Ett vanligt förekommande och växande problem är att företag med finansklingande namn kontaktar privatpersoner via telefon för att erbjuda ”unika” investeringsmöjligheter. Företagen har tagit sig namn som lätt kan förknippas med etablerade finansaktörer och bedriver hård försäljning via telefon.  Det finns en uppsjö av företag som verkar på den svenska marknaden och deras erbjudanden skiljer sig självklart markant åt. Bakom vissa företag finns det ingen substans alls medan vissa säkert har något finansiellt instrument i grunden, gemensamt för alla är dock att de har sina egna intressen i fokus.

Jag vill därför höja ett varningens finger för all finansiell försäljning via telefon. Investera aldrig i någonting via telefon framförallt inte av företag som du inte känner igen. Har du en etablerad kundrelation med ett finansiellt företag så kan du självklart göra affärer via telefon lika enkelt som du kan bedriva dina affärer via internet.

Om du ändå funderar på att hoppa på ett investeringsförslag du fått av något okänt företag som approcherat dig via telefon, vill jag ge dig två tips innan du bestämmer dig.

Hyr filmen Boiler Room från 2000 skriven av Ben Younger, den ger en bra bild av hur denna marknad fungerar.

Om du fortfarande är lika sugen på att gå in i den okända investeringen bör du gå in leta efter det aktuella företaget på Finansinspektionens lista med företag som de varnar för, den så kallade varningslistan.

Christian