Nu när det glada humöret återkommit till börsen följer nyintroduktioner. Bland det första ut är två bolag inom vindkraftssektorn, O2 och Arise Windpower. Just vindkraft är en av de hetaste branscherna just nu. Oljan kommer ta slut och världen börjar inse att vi behöver andra energikällor. Högt upp på denna lista över nya energikällor ligger just vindkraft.

Det är en sak att tro på vindkraft som energikälla men är det en bra ekonomisk investering? Idag tjänar bolag som O2 vilket är en bra start och inte alla nykomlingar på börsen förunnat. Dock beror deras lönsamhet och tillväxt till stor del på statliga subventioner.

Med tanke på de politiska vindar som blåser just nu är det sannolikt att tro att vindkraftsbolagen kommer fortsätta vara gynnade av subventioner den närmaste framtiden. Men vad händer efter det? Skulle det visa sig att vågkraft är en bättre framkomlig väg att säkra vårt framtida behov av energi kommer subventioner till vindkraftsbolagen försvinna lika snabbt som Muhlegg efter OS i Salt Lake City 2002.

Så innan du deltar i någon av börsintroduktionerna för O2 och Arise Windpower bör du fundera på om du tror staten långsiktigt kommer fortsätta subventionera branschen. Om inte är risken stor att det blir en dålig investering.

Michael