Jag har tidigare i år skrivit lite om Tradedoubler. Då var det negativt och nu är det om möjligt än mer negativt. Jag skulle helst vilja skriva något positivt om Tradedoubler då det är ett att få stora internetbolag noterade på Stockholmsbörsen. Vi behöver ett svenskt ”Google” och Tradedoubler har delvis aspiererat på den titeln men bolaget visar nu med eftertryck ett de mer liknar ett uppblåst  dotcom-bolag än ett ”nytt  Google”.

Tradedoubler vinstvarnade idag för 3:e kvartalet 2009 och passade även på att informera om att de ämnar göra en nyemission om 350 MSEK. Inget av detta var väntat och marknaden reagerade därefter. Aktien backade med hela 25 % och bolagets ägare fick se cirka 600 MSEK försvinna i börsvärde. Efter dagens ras är Tradedoubler värderat till cirka 1,6 miljarder kronor.

Jag vet inte vad som är mest negativt, vinstvarningen eller nyemissionen. Vinstvarningen visar att det underliggande rörelseresultatet är väldigt mycket sämre än väntat. Visst, Tradedoubler drabbas som många andra företag av finanskrisen, men annonsering på nätet har stått emot krisen mycket bättre än annan typ av annonsering, så Tradedoubler borde verkligen kunna prestera bättre. Min oro är att vinstvarningen inte bara är en tillfällighet utan även ger en tydlig fingervisning om nivån på framtida vinster.

Den föreslagna nyemission om 350 MSEK är också oroväckande. Ett av syftena med emission är att minska skuldsättningen. Men de kortfristiga skulderna var ”endast” 150 MSEK vid utgången av kvartal 2, så det känns som något inte riktigt stämmer här. Med tanke på att bolaget hade ett negativt kassaflöde om 77 MSEK under kvartal 3 verkar det som nyemission även är till för att säkra kassaflödet de närmast kvartalen. Dessutom nämns att Tradedoubler ska använda nyemissionen till fortsatt expansion. Med tanke på dagens vinstvarning hade det känts bättre om de hade fått ”bättre ordning på torpet” innan de fortsätter spendera mer pengar på expansion.

Så jag kommer inte köpa Tradedoubler. Tidigare har det varit ett bolag med ganska mycket chans men med relativt liten risk. Nu känns det tvärtom, mycket risk men inte så mycket chans.

Liknande inlägg:

Michael