När börsen stiger på bred front krävs det oftast inte mycket för att lyckas med sina investeringar.  Nästan oavsett vilken aktie du satsar på kan du dra du fördel av det goda börshumöret.  I dessa tider kan man enkelt slås av tanken att sluta jobba och satsa på en karriär som aktiv trader.  Men för att lyckas som aktiv trader över tiden krävs rätt personlighet och en hel del erfarenhet.

Att vara en aktiv trader är ett heltidsjobb. Du måste hela tiden vara påläst och aktiv i din bevakning av marknaden. Som aktiv trader har du en egen ”gameplan” som du följer baserad på de erfarenheter du har och din egen tro om marknaden. Nedan följer ett antal bra egenskaper du bör ha för att lyckas som aktiv trader.

Du måste ha rätt personlighet
Som aktiv trader måste du våga ta risker. Det handlar inte om några huvudlösa risker, utan ett väl kalkylerat risktagande.

Du måste ha det rätta tålamodet
Att vara en aktiv trader betyder inte att du måste handla dagligen. Ibland kan det gå dagar mellan rätt investeringstillfällen. Du måste ha tålamodet att invänta rätt tid enligt den plan du satt upp för dina investeringar.

Du måste ha en stenhård disciplin
För att lyckas måste du följa din ”gameplan”. När du avviker från din plan ökar riskerna med dina investeringar. För att lyckas över tiden är det lika viktigt att våga ta förluster som att ta dina vinster vid rätt tid. Rätt tid är i enlighet med din ”gameplan”. När du går in i en investering bör du redan ha klart för dig när du ska gå ur, oavsett om investeringen går med eller mot dig.

Om du har erfarenheten och den rätta personligheten, kanske det är dags att ge börsen som yrke en chans. Själv behåller jag mina finansiella investeringar på en hobbynivå, trots detta försöker jag tänka på att ha tålamod och en bra disciplin i min handel.

Liknande inlägg:

Christian