Det skrivs och ryktas en hel del om Swedbanks ekonomiska ställning just nu. Deras stora exponering mot Baltikum har varit på tapeten en bra tid men nu läser jag oftare och oftare att det gått så långt att risken att Swedbank behöver ta in nya pengar för värna sig mot sina kreditförluster i Baltikum ökar.

Idag har Swedbank utställda lån på 182 miljarder kronor i Baltikum. Enligt en artikel i dagens SVD skrivs att kreditförlusterna kommer kunna uppgå till hela 3-4 % av lånestocken i Baltikum in förhållande till bankens uttalade prognos om 0,5-0,7 %.

I ljuset av detta anser jag att risken i Swedbank just nu är väldigt hög. Om Swedbank blir tvungna att göra en kaptialanskaffning  kommer den redan ansträngda aktiekursen (minus 55 % senaste året) pressas ned ännu med.

Dock tycker jag inte det i dagsläget finns någon oro om man är kund hos Swedbank. Att de ska gå i konkurs känns i princip uteslutit. Om det mot all förmodan skulle gå så långt kommer väl väl staten in och tar över som man gjorde med Nordbanken (Nordea) i början av nittiotalet. Det visade ju sig till slut bli en bra affär för staten.

Liknande inlägg:

Michael