Våra kära storbanker, SEB, Swedbank, Handelbanken och Nordea har en ganska jobbig tid bakom sig på börsen. Framförallt SEB och Swedbank som, mycket pga av sin stora exponering i Baltikum, gått ned 47 % respektive 49 % senaste 12 månaderna. Detta kan jämföras med Handelsbanken och Nordea som även de gått knacking men klarat sig med 26 % respektive 20 % nedgång. Börsen som helhet har backat runt 25 % under samma tidsperiod.

Jag tror att det snart är dags för bankerna att ta revansch. Allt tyder på att vi kommer få leva med högre räntor en tid framöver och i tider med hög ränta tjänar bankern ännu mer på räntenettot. En fördel med bankerna är att de inte alls direkt påverkas av de högre råvarupriser som har satt sin hjärnklor i världsekonomin.

Jag tycker att man kanske ska vänta tills efter sommaren då förhoppningsvis en del av all den generella osäkerhet som finns på marknaden försvunnit.  Men därefter tror jag att en investering i våra fyra banker är en bra och relativt säker investering. Personligen hade jag nog köpt en lika stor del av alla 4 bankerna för att minska risken ännu mer. Med dagens relativt sätt låga courtage om man handlar på internet är det ett billigt sätt att sprida risken ytterligare.

Glad midsommar!

Liknande inlägg:

Michael