PPM orange kuvertet för 2008 är snart på ingång i många av landets brevlådor. 14 januari börjar utskicken och först ut är alla pensionärer. Övriga sparare för vänta till mitten av februari till början av mars. Ni som får det orange kuvertet för första gången får vänta enda till mitten av mars.

Brevet från Försäkringskassan och PPM skickas till 5,5 miljoner pensionssparare. Det orange kuvertet innehåller besked om hur mycket du hittills tjänat in till din allmänna pension och en prognos över hur mycket pengar du får när du går i pension. Man ser även om sin inkomst- och premiepension.

Nytt för i år är att pensionärer som är födda 1938 eller senare (550 000 st) får sin egen version av brevet tidigare, redan i mitten på januari.

I samband med att du får ditt orange kuvertet är mitt tips att både se över vilka fonder du valt i ditt PPM-sparande samt även se över hela din pensionsprognos. Ser det ut som du kommer få en tillräcklig pension på gamla dar?


Michael