Jag fick frågan ”Vems IPS tjänst ska man välja?” av en läsare.

IPS betyder Individuellt pensionssparande och är ett ganska flexibelt och skattemässigt fördelaktigt pensionssparande. På ditt IPS-sparande slipper du både kapital- och förmögenhetsskatt men betalar istället en årlig avkastningsskatt som förtillfället är 0,54 % av värdet på ditt IPS sparande. IPS har inget försäkringsmoment som en vanlig pensionsförsäkring och ditt IPS-sparande tillfaller dig själv eller de förmånstagare du utsett. Du kan börja ta ut dina IPS-besparingar från det du fyllt 55 år.

Själv har jag erfarenhet av både Avanzas och Fondmarknadens IPS tjänster. Båda är bra och jag kan rekommendera dem varmt. Den stora fördelen som de har jämfört med många av storbankernas tjänster är pris och utbud. Hos Avanza kostar det 0 kr att ha en IPS-depå och hos Fondmarknaden kostar det 199 kr per år. När det gäller utbudet så erbjuder båda dessa i princip alla intressanta fonder som finns att tillgå i Sverige vilket ofta bankerna inte gör.

En fördel med Avanza är att man även kan handla med aktier i sin IPS-depå. Å andra sidan erbjuder Fondmarkanden aktiv förvaltning av ens IPS-depå (kostar 1 % på förvaltat kapital och  år) där man kan välja mellan tre olika risknivåer. Bra för den som inte känner att man kan eller vill placera själv. Fondmarkandens aktiva förvaltning har bra track-record och slår de flesta jämföresleindex med råge.

En generell sak man bör tänka på oavsett vem man väljer är att det ska finnas fri flytträtt, vilket är viktigt om man blir missnöjd och vill ta sitt sparande någon annanstans.

Michael