Teknisk analys kallas den form av aktieanalys som där analytiker och investerare utgår från den historiska kursutvecklingen för aktier, valutor, råvaror etc i ett försöka att förutsäga den framtida utvecklingen. Grundprincipen inom tekniska analys är att marknaden oftast följer vissa mönster och trender som möjliggör denna typ av prognoser. Teknisk analys förkortas ofta TA.

Teknisk analys fokuserar i motsats till fundamental analys inte på ett företags underliggande värden som vinst och omsättning utan tittar endast på det det pris som kontinuerligt sätts av marknaden och hur detta pris förändras. Kurserna på aktier, råvaror, räntor etc följer enligt teknisk analys olika trender och teorin bygger på att dessa trender är återkommande och att man därför utifrån dessa kan bedöma en akties framtida pris. Det viktigaste och svåraste i teknisk analys är att försöka analysera och bedöma när dessa trender bryts och en akties utveckling börjar gå i motsatt håll mot den tidigare trenden. Prickar man i dessa trendbrott finns oftast mycket pengar att tjäna.

En annan del av teknisk analys fokuserar på beteendevetenskapliga aspekter som t ex att aktiekurser generellt sätt sjunker på fredagar eller att aktier som kostar ett absolut lägre belopp går bättre än aktier som har en högre aktiekurs.

Oftast används teknisk analys mest för att analysera kursutveckling av aktier och dyl på ett relativt kortsiktigt perspektiv även om det går att använda teknisk analys även för långa prognoser. Förespråkarna av teknisk analys anser att fundamental analys inte räcker till för att bedöma kursutvecklingen på marknaden medan anhängare av fundamental analys anser att teknisk analys är ganska mycket ”hokus pokus”.

På Tekniskanalys.se kan ni läsa mer om Teknisk analys.