Fundamental analys kallas den form av aktieanalys som utifrån ett bolags redovisade vinst, omsättning, kassaflöde, antal nya kunder, konkurrenssituation, expansionsmöjligheter etc försöker att prognostisera ett företags framtida utveckling. Ordet fundamental betyder ju grundläggande och man kan säga fundamental analys håller sig till de grundläggande faktorerna för att värdera ett företag och dess aktie. Fundamental analys förkortas ofta FA.

Fundamental analys fick sitt genombrott efter den stora börskraschen 1929 där även begreppet Svarta måndagen blev (ö)känt. Efter denna period av enorm osäkerhet sökte investerare ett bättre och säkrare sätt att värderar aktier på, därav fundamental analys.

Till skillnad från sin stora ”rival” när det gäller aktieanalys, teknisk analys, så tittar man endast på ett företags situation och hur det kan prestera på marknaden i fundamental analys. I teknisk analys däremot försöker man bestämma en akties framtida kursutveckling utifrån generella trender på aktiemarknaden och även olika former av gruppbeteenden hos investerare.

Det mest kända och använda måttet inom fundamental analys är P/E-tal som kommer av de engelska order ”Price earning ratio”. P/E-tal beräknas som en akties nuvarande kurs delat med bolagets vinst per aktie. Det är vanligast att man använder förväntad vinst nästa kvartal eller år men på vissa ställen används vinsten från senaste rapporten. P/E-talet för företag i förhållandevis mogna branscher som t ex livsmedel och handel ska enligt många analytiker ligga runt 10, vilket betyder att företaget värderas till 10 årsvinster. Tillväxtbolag, som t ex Biotech- och Internetföretag har ofta mycket högre P/E-tal då man bedömmer att dessa företags intjäningsförmåga ligger långt fram i tiden.

På Fundamentalanalys.se kan ni läsa mer om fundamental analys.