Månadens fråga i oktober handlar oundvikligen om den rådande finanskrisen. Ett par amerikanska banker har fallit och nu även ett par europeiska. Har det svenska bankerna lärt sig av krisen på nittiotalet eller kommer en svensk bank stryka med eller tvingas räddas av staten? Rösta gör du som vanligt nere till höger.

Liknande inlägg:

Michael