Igår fick vi nya inflationssiffror. Konsumentpriserna (KPI) steg med hela 4 procent i årstakt i maj. Inflationen har inte varit högre sedan december 1993. Tittar man på trenden de senaste månaderna pekar inflationskurvan rakt upp.

Vad är det gör att inflationen sticker iväg? För att förstå läget bättre kan det vara värt att bryta ner KPI.  Den underliggande inflationen, kallad KPIX, där man tar bort ökade kostnader av Riksbankens räntehöjningar samt ökad inflatio av olika politiska beslut som ändrade subventioner och indirekta skatter, var 2,9 % i maj. Klart lägre alltså.

Tittar man istället på kärninflationen, där man rensar KPIX för prisförändringar på energi och livsmedel, så är den siffran bara 1,3 %.

Om man förenklar är det denna siffra som riksbanken primärt kan påverka med sitt räntevapen. Priserna på energi och livsmedel sätts ju globalt och en räntehöjning från Svenska Riksbanken har en betydelselös påverkan på dessa priser.

Ett roligt räkneexempel är att om riksbanken vill få ner den nuvarande inflationen, KPI, till sin målnivå, 2 %, så måste man trycka ner kärninflationen till MINUS 0,7 % och därmed skapa deflation. Detta är såklart inget sannolikt scenario.

Det ska bli spännande och se hur riksbanken väljer att tackla inflationsdilemmat framöver. Många bedömare tror såklart efter senaste inflationsrapporten att de kommer fortsätta höja reporäntan.

Liknande inlägg:

Michael