Finanskrisen vi är mitt i just nu är inte att leka med. Vanliga mindre kriser och lågkonjunkturer kan ofta vara bra långsiktigt då de trimmar bort ej fungerande fenomen. Man kan jämföra det med bantning. Om man fått lite övervikt är det ofta sunt att banta och trimma bort lite. Så kan man till viss del säga att det var under IT-bubblan i början av 2000-talet. Då blomstrade många IT-företag som inte hade sunda affärsidéer som rätteligen (i alla fall från ett marknadsperspektiv) blev utslagna under den påföljande IT-kraschen.

Denna ”IT-utrensning”  har för det goda med sig att dagens IT-bolag ofta är väldigt sunda och har klarat sig välidgt bra i rådande finanskris jämfört med många andra branscher.

Skillnaden nu är att rådande finanskris verkar vara så djupgående att den får de ekonomiska hjulen att stanna upp så pass mycket att även sunda bolag drabbas och kommer gå under. Det är inte tal om någon sund form av bantning utan snarare en svältdiet som sätter djupa spår i form av att annars hälsosamma bolag stryker med.

Enda fördelen med den svältdiet vi befinner oss är att all möjlig tänkbar skit flyter upp till ytan. Jag behöver väl bara nämna subprime-lån i USA, Swedbanks vidlyftiga utlåning i Baltikum och Ukraina, Bernard Madoffs pyramidspel med sparares pengar i USA och nu nyligen hela bonusträsket i Sverige med AMF och Wanja Lundy-Wedin i spetsen.

Liknande inlägg:

Michael