Jag ser fler och fler bedömare som tror att den amerikanska ekonomin har sett botten och att en vändning är i sikte. Krigsrubrikerna om finanskrisen i USA syns inte lika ofta längre. Detta kan bero på att det värsta är över men skulle även kunna bero på att tidningarna inte orkar skriva om det lika frekvent längre.

Min personlig känsla är att botten i USA är nådd alternativt så är vi ganska nära. Vad jag tycker är en svårare fråga är vilken återhämtning man kan förvänta sig. Historiskt sett har USA varit väldigt bra på att återhämta sig på ett starkt sätt från alla sorters kriser. Det enda som jag tycker talar emot att samma sak ska hända nu är det stora skifte som håller på att hända i världsekonomin där USA inte är lika dominerande längre. Oavsett lär USA fortsatt vara en väldigt stor och viktig spelare.

Två gamla kollegor till mig har nyligen startat ett finansbolag (Jibreusolvestad.se) som fokuserar på alternativa investeringar. Jag såg precis att de erbjuder en fastighets- och valutaobligation (funkar som de populära aktieindexobligationerna) som heter US Comeback och som just är riktad till de som tror på en återhämtning i USA.

Jag har inte hunnit kolla närmare på produkten men som alltid när det gäller strukturerade produkter så gäller det att kolla noga så man vet vad investerar i och inte minst vad det kostar. Det gäller också att tänka på att inte jämföra äpplen med päron. Till exempel, avgifterna för en produkt som US Comeback kan man inte jämföra med en aktieindexobligation som investerar i svenska aktier. Den senare ska man jämföra med vilken avkastning/kostnad man får på en vanlig obligation kombinerat med köpoptioner i OMXS30 index. Ju mer exotisk/internationell en strukturerad produkt är ju svårare och dyrare är det att konstruera produkten själv medan ett egenkonstruerat alternativ till en svensk aktieindexobligation ofta låter sig göras betydligt billigare än en färdigt aktieindexobligation.

Oavsett, om ni tror att USA är på väg upp igen kan det vara värt att titta mer på US Comeback som ni kan läsa mer om här.

Liknande inlägg:

Michael