SCB (statistiska centralbyrån) har gjort felaktiga beräkningar i den senaste detaljhandelsstatstiken. Den presenterade statistiken visade på en tillväxt på 4,3 procent när det i själva verket var 2,5 % i löpande priser.  Innan detta fel upptäckts hos SCB hann de revidera upp sin tillväxtprognos för 2010. Detta är inte första gången som SCB räknar fel i sin statistik, första gången de räknade fel var KPI-inflationen under 2008.

Inom vissa yrkeskategorier är det inte okej att göra stora misstag. Detta gäller yrkeskategorier där misstag kan leda till en ödesdiger utgång. Jag tänker främst på läkare, poliser, brandmän och andra yrkeskategorier där ett misstag kan leda till personliga tragedier.  Nu vill jag inte jämföra SCB:s misstag med misstag av yrkeskategorierna ovan, men det är många som tar ekonomiska beslut till viss del baserade på befintlig statistik. Felaktig statistik från SCB kan leda till felaktiga prognoser vilket i sin tur kan leda till felaktiga investeringar och i värsta fall felaktiga beslut av exempelvis riksbanken.

Det är viktigt att minimera felen från SCB och vidta nödvändiga åtgärder för att på sikt eliminera möjligheterna att göra fel. Under tiden bör du ta statistiken med en nypa salt och väga in fler parametrar i din beslutsprocess.

Liknande inlägg:

Christian