SCB:s stora tabbe då de räknade fel på inflationen (KPI) kan eventuellt ha påverkat riksbankens beslut att höja räntan med stora kostnader för samhället som följd. Detta är dock väldigt hypotetiskt och inte alls säkert att det egentligen påverkade deras beslut.

Dock kostade misstaget svenska staten konkret ofattbara 600-700 miljoner kronor. Nyligen fastställdes det nya  prisbasbeloppet av regeringen för 2009 till 42 800 kronor vilket var en höjning med 1 800 kronor. Utan SCBs felräkningen hade höjingen inte varit lika stor och det är detta som kostar oss 600-700 miljoner kr.

De som tjänar på misstaget är personer med garantipension, sjuk- och aktivitetsersättning. Jag missunar inte dessa personer lite extra pengar på något sätt, men jag skulle inte vilja vara personen på SCB som räknat fel. Snacka om dyrt misstag.

Liknande inlägg:

Michael