I dessa dagar då mycket kretsar kring om hur illa konjunkturen är på väg att bli kom funderade jag på vilka olika sätt man kan se var konjunkturen är på väg. Ett självklart sätt är såklart hur börsen går, ett annat är arbetslöshetssiffror och ett tredje skulle kunna vara antal köpta lagerbolag alternativt hur många nya aktiebolag som registreras.

Ett lagerbolag är ju ett sätt att snabbt komma igång med en verksamhet och efterfrågan på dessa bolag är säkert väldigt väl korrelerade med konjunkturen. I en högkonjunktur ska det mesta gå väldigt snabbt (det gäller ju att passa på) när man ska starta något nytt och då borde åtgången på lagerbolag vara extra stor.

Nu kan jag inte hitta någon specifik statistik över just köpta lagerbolag men bolagsverket har en förnämlig statistik över nystartade aktiebolag på sin webbsajt och den statistiken i sig är nog väldigt väl korrelerade med andelen köpta lagerbolag. Så här ser siffrorna ut månadsvis för 2007 och framåt:

År    Månad    Nyregistrerade aktiebolag
2006    Januari     2 870
2006    Februari    2 020
2006    Mars    2 306
2006    April    1 527
2006    Maj    1 998
2006    Juni    2 160
2006    Juli    1 074
2006    Augusti    1 679
2006    September    2 266
2006    Oktober    2 258
2006    November    1 898
2006    December    1 838
2007    Januari    2 863
2007    Februari    2 545
2007    Mars    2 534
2007    April    1 852
2007    Maj    2 644
2007    Juni    2 409
2007    Juli    1 421
2007    Augusti    1 963
2007    September    2 393
2007    Oktober    2 528
2007    November    2 432
2007    December    2 410
2008    Januari    3 381
2008    Februari    2 577
2008    Mars    2 293
2008    April    2 541
2008    Maj    2 461
2008    Juni    2 060
2008    Juli    1 687

Ser man på de tre senaste månaderna 2008 och jämför med motsvarande månader 2006 och 2007 så verkar årets siffror ungefär i linje med 2007 och högre än 2006.  Detta skulle i så fall kanske tyda på att allt är frid och fröjd med konjunkturen. Dock tror jag att man måste vänta till statistiken över nyregistrerade aktiebolag för september och oktober blir offentlig innan man kan säga något rejält. Det är ju just de senaste månaderna som det varit som mest turbolent och om jag har rätt så kommer det visa sig i nyregistreringarna de närmaste månaderna.

Liknande inlägg:

Michael