Idag öppnade inte börsen i Moskva överhuvudtaget. I den tidiga handeln rasade börsen med uppemot 10 % och det blev ingen öppning av handeln. Jag kan förstå att man handelsstoppar ett specifikt bolag om det till exempel läcker ut nyheter som påverkar kursen otillbörligt och som inte är allmänt kända.

Jag kan även förstå att man i extrema situationer som inte direkt har med börsen och marknaden att göra, t ex vid krigsutbrott, väljer att hålla en börs stängd. Dock har jag svårare att förstå varför man ska stänga en börs som är extremt skakig och orolig på grund av finans- och konjunktursoroligheter.

Det blir lite konstigt när man går in och reglerar den ”fria marknaden” bara för att den är orolig av extrema men ändå relativt normalla marknadsskäl. Jag tycker att det om möjligt skapar än mer oro när man stänger en börs på det sättet som hände i Moskva idag. Låt marknaden regelera sig själv. Det brukar bli bäst så.

Liknande inlägg:

Michael