Är namn som Burgundy, Chi-X & Turquosie namn vi kommer tycka är lika självklara som OMX, NASDAQ och Londonbörsen om 10 år?

Burgundy, Chi-X & Turquosie är alla nya börsen som ska försöka konkurrera med de stora etablerade börserna. Burgundy  och Turquosie är endast på utvecklingsstadiet medan Chi-X finns sedan ett drygt halvår.

Chi-X mål är att ta en stor del av handeln i de mest omsatta aktierna på Europas börser. De började i London och har nått betydliga framgångar redan. På vissa storbolag har de tagit 10-15 % av handeln. Självklart är receptet för uppstickarbörsen lägre transaktionsavgifter för mäklarna. De slog upp portarna för Stockholmsbörsen och de 30 bolagen i OMX 30 för kort tag sedan. Redan nu, två månader senare, har de tagit 5 % av handeln i dessa aktier. Imponerande och säkert mycket smärtsamt för NASDAQ OMX.

Burgundy som är ett svenskt/nordiskt initiativ ägs av 10 av de största aktörerna på marknaden; SEB, Handelsbanken, Swedbank, Avanza Bank, Carnegie, Evli, Kaupthing, Neonet, Nordnet och Öhman. Tillsammans står dessa 10 för 45 % av omsättning så de har alla förutsättningar att lyckas. Deras uttalade mål är att snabbt ta 10-15 % av den totala omsättningen.

Dock kan aktörerna bakom Burgundy inte flytta hela sin nuvarande omsättning till sin egen nya börs då nya EU-regler (MiFID-lagstiftningen) kräver att en börstransaktion måste ske på den handelsplats (börs) som erbjuder bäst pris (kurs på aktien).

Turquosie är ytterligare en börsuppstickare som uppbackas av 9 stora internationella banker och planerar att slå upp dörrarna i September i år.

Personligen tycker jag att denna utveckling är bra då det bara kan leda till lägre courtage och avgifter för oss sparare. Som en följd av detta har NASDAQ OMX redan gått ut och sänkt sina transaktionsavgifter gentemot bankerna/mäklarna med 20 %. Det tar väl ett tag innan denna prissänkning kommer oss sparare till del men för eller senare så gör den det.

Det enda konstiga i sammanhanget tycker jag är valet av namn på dessa nya börser. Framförallt namnet Burgundy (engelska för den franska kända vinregionen Bourgogne) på en nordisk börs känns helt fel. Tydligen var detta arbetsnamnet och sedan kunde de inte komma på något bättre. De borde kanske delat på ett par flaskor Bourgogne och försökt bli lite mer kreativa när det gäller val av namn…

Liknande inlägg:

Michael