Kan ett land gå i konkurs? I dessa tider är det en berättigad fråga. Rent tekniskt kan ju ett land gå i konkurs men i praktiken är det mer osannolikt. Dock ökar oron för att länder ska ställa in sina betalningar vilket fått till följd att statspapper (statsobligationer) inte anses riskfria längre.

Ett land som Island är enligt vad man kan läsa på ruinens brant. Vad händer om Island ställer in sina betalningar? Kan de som köpt isländska statspapper åka och hämta gejsrar, ta mark i anspråk, fiskrätter, etc om Island inte betalar sina lån? Troligtvis inte.

Länder kan, i alla fall inte under någerlunda normalla förhållande, sluta att existera som ett företag gör när man går i konkurs. När ett företag likvideras efter en konkurs så delas ju det kvarvarande värdet ut till de som har fordringar på bolaget. Så blir det ju knappast med länder.

Som ett resultat av att statspapper inte anses säkra längre flyr man obligationer utställda av länder som man tror det finns risk att de ställer in sina betalningar (som t ex Island) och ”flyr” isället till tryggare länder (och valutor) som Tyskland och Schweiz.

Liknande inlägg:

Michael