Under 2007 var det mycket snack om olika tillväxtmarknader och även om det var mycket upp och ner i markander som Kina och Indien så presterade de totalt sätt väldigt höga uppgångar under 2007.

Tillväxtmarknader kommer fortsatt vara en het diskussionspunkt under 2008 och nu undrar jag vilken tillväxtmarknad du tror mest på under 2008? Rösta gärna i högerkolumnen på sidan.

Själv tror jag fortsatt mycket på Kina och Indien även om där finns vissa bubbeltendenser. Jag är även svag för Sydamerika, jag tror många länder i Sydamerika kommer växa mycket under de närmaste åren.

Om ett år vet vi vem som hade rätt.

Michael