I dessa turbulenta börstider, då de flesta fondsparare fått se sina besparingar sjunka i värde är äntligen de tålmodiga ”japanvännerna” vinnare. Efter flera år av extremt dålig utveckling återfinns flera japanfonder bland årets kursvinnare.
Vi har dock inte bevittnat något trendbrott i japan, då de japanska börserna har tappat i värde under året.

Kursuppgången förklaras av valutaeffekten. Oroligheterna i EUR-området har medfört att investerarna flytt till säkrare valutor som dollar och yen. Den starkare Yenen har lyft de svenska japanfonderna vilket är ett bra exempel på valutaeffekten vid sparande i fonder noterade i utländsk valuta.

Du bör  ta dig en funderare innan du plockar in Japanfonder i ditt sparande. Hur påverkar en starkare Yen på sikt utvecklingen för landets börsbolag? En starkare Yen har varit positiv för flera av japanfonderna under rådande börsoro, men hur påverkar det landets export på sikt och vad händer när läget i Europa stabiliseras? Det är viktigt att alltid beakta valutaeffekterna vid sparande i utländska fonder . Vad som händer på sikt i japan återstår att se, men jag känner mig skeptisk till att de inom en överskådlig framtid skulle vara på väg mot ett trendbrott!

Christian