Systematiska fonders Risk-Reward fond var den överlägset bästa hedgefonden under 2007 med en uppgång på hela 68,73 %. Detta trots att Systematiska Risk-Reward är en ny hedgefond som startades så sent som i juli 2007. De har alltså lyckats med denna fantastiska uppgång under bara ett halvår.

Detta låter säkert nästan för bra för vara sant. Det är det också. Fonden har gjort jättebra ifrån sig men den tar också en enorm risk i förhållande till andra hedgefonder. Anledningen att Systematiska Risk-Reward gått upp så mycket under 2007 är den priofiterat på de väldigt skakiga börsmånaderna under slutet av året.

Fondens placeringsfilosofi är som sagt mycket riskfull. Systematiska Risk-Reward placerar i OMXS30-terminer. och arbetar med en väldigt hög bruttoexponering som uppgår maximalt till 900 procent.

Fondavgiften är helt resultatbaserad och är 20 % av avkastningen överstigande räntan på en 30 dagars statsskuldsväxel. Fonden handlas månadsvis och går inte att handla via PPM.

Om du gillar hög risk är Systematiska Risk-Reward ett intressant alternativ men glöm ej att fonden har en väldigt hög risk och du måste vara bered på att förlora allt dina satsade pengar.

Michael