Näst sista fonden av de 10 som just nu befolkar min fondportfölj står på tur. Generellt tycker jag att de 4 svenska storbankernas fonder är dåliga. Snällt uttryckt.  Swedbank Robur Privatiseringsfond är i detta sammanhang ett undantag. Fonden har en väldigt speciell och mycket ovanligt inriktning, nämligen att investera i företag som tidigare varit statligt ägda och sedan privatiserats och/eller i statligt ägda företag som håller på att privatiseras. Fonden investerar i denna typ av bolag världen över.

När man tänker statliga bolag som sålts ut går nog för många första tanken till Telia. Många sparare i Sverige gick på en nit och var med när det gamla monopolbolaget Telia sattes på börsen. Låt detta inte misströsta från att investera i tidigare statliga bolag. Många av denna typ av bolag går i motsats till Telia  väldigt bra när det kommer ur sin statliga kostym.

En fördel med Swedbank Robur Privatiseringsfond är att stora bolag som är/har varit statliga ofta agerar i branscher som är mindre känsliga för konjunkturen än ”normal” bolag,. Detta gör att fonden även tillför en viss balans i min portfölj vilket jag uppskattar. Swedbank Robur Privatiseringsfond har senaste 10 åren gett en avkastning på 126, 67 % vilket är klart godkänt. Senaste året är det inte lika muntert utan där står fonden och stampar med en avkastning på 0,6 %.

Förvaltningsavgiften på Swedbank Robur Privatiseringsfond är 1,4 % och den har ingen köp-/eller säljavgift.

Michael