Reporäntan höjs i februari. I alla fall om man tror de analytiker som Reuters tillfrågat. Samtliga analytiker tror att Riksbanken väljer att lämna räntan oförändrad vid sitt decembermöte. Under nästkommande möte i februari 2008 tror 13 av de 17 analytikerna att Riksbanken väljer att höja reporäntan till 4,25 %.

Det är en svår balansgång för Riksbanken att gå. De måste och ena sidan balansera den högre inhemska inflationen (på grund av stigande lönekostnader) men samtidigt måste de väga in den avmattning som sker i stora delar av världskonjunkturen (framförallt de tecken som syns i USA). Riksbanken bedömar att inflationen nästa år blir 2,9 procent.

Michael