Jag fick nyligen en fråga från en läsare angående onoterade aktier och om det är något man bör satsa på. En onoterade aktie är en aktie som inte går att handla med via någon officiell handelsplats (t ex OMX).

Generellt sett tycker jag att man ska vara väldigt försiktig med att handla i onoterade aktier och för vanliga sparare tycker jag inte att det är ett bra alternativ överhuvudtaget. Här är en lista varför man ska vara ytterst försiktig med att handla med onoterade aktier:

  • Du kan inte sälja när du vill. Det är aldrig säkert att det finns en köpare till dina aktier och om det finns så är det inte säkert att du kan sälja till ett rimligt pris. Prisdifferensen mellan köp- och säljkurs är normalt sett väldigt stor för onoterade aktier
  • Insynen i onoterade bolag är oftast väldigt begränsad. Ett noterat bolag har alltid en massa regler som de måste följa, som t ex kvartalsrapporter, och därav är många av dessa bolag förhållandevis genomlysta jämfört med onoterade aktier.
  • I onoterade bolag finns oftast mycket mindre information tillgänglig än för noterade bolag. Av samma anledning som förra punkten så är det betydligt svårare att investera i onoterade aktier. Det krävs betydligt mer kunskap av spararen än om man köper noterade aktier som ger ut mycket information och som även är genomlysta i media.

Om ni trots allt funderar på att köpa onoterade aktier är detta mina tips:

  • Köp endast onoterade aktier för en väldigt liten del av ditt totala sparande och investera absolut inte pengar som du inte kan förlora till 100 % eller som du behöver tillgång till.
  • Läs på ordentlig om bolagets grundare och ledning. Vad har det gjort innan? Vad är deras kompetens? Om de lyckats med några andra företag tidigare så är det ju större chans att de lyckas igen. Har de däremot kört bolag i konkurs så är detta en stor varningsflagg.
  • Se till så att du förstår och tror på deras affärsidé. Detta är alltid viktigt men ännu viktigare för onoterade bolag då det inte finns så många andra som analyserar bolaget och gör en bedömning.
  • Se till så att värdet på bolaget är ordentligt diskonterat för den extra riskpremie du tar när du köper en onoterad aktie.
  • Om företaget lovar guld och gröna skogar så ta detta som en stor varningsflagg. Jag skulle t ex aldrig investera i ett bolag som Welton Way som säger så här i sina annonser ”Köp aktier för att tillsammans försöka öka värdet på dina aktier från 4 000 kr till kanske hela 300 000 kr på några år!

För att summera. Enligt mig är onoterade aktier inget för den vanliga spararen. Om du trots detta vill investera i onoterade aktier så gör det med största försiktighet.

Vad tycker ni om onoterade aktier? Kommentera gärna nedan.

Michael