Läste en intressant fondkrönika på Morningstar.se skriven av Jonas Lindmark. Han menar:

”Att flytta pengar från de fonder som gått bäst – rebalansering – är ibland nödvändigt för att hindra ett omedvetet ökat risktagande. Och det ger chans att köpa billigt, samt att välja bättre förvaltare.

Jag tycker att Jonas tar upp en viktig poäng men håller inte med hans slutsatser. De flesta riktigt framgångsrika investerargurus lever enligt principen att behålla de bra aktier man har hittat och sälja de dåliga. Logiken är ganska enkel, det är mer sannolikt att en bra aktie som gått upp 30 % under ett år fortsätter upp än att en aktie som gått ned 30 % ska vända riktning och börja gå bra.

Ändå agerar många småsparare tvärtom och säljer sina bra aktier för att plocka hem en vinst och sitter på sina surägg till aktier i hopp om att de för eller senare ska återhämta sig. Jag tror inte att det är en bra strategi, varken för aktier eller fonder.

Därför tycker jag inte att det är självklart att man ska sälja sina bästa fonder för balansera risken. Jonas har ju helt rätt i sitt resonemang att risken i ens fondportfölj ökar relativt sätt om man t ex har en kinafond som gått väldigt bra. Dock ökar ju inte risken för de pengar man satt i t ex räntefonder. De är lika säkra som innan.

Det känns fel att generellt straffa ens bra fonder för att balansera om risken. Om man inte tror på kinafonder i samma utsträckning längre så är det så klart rätt att sälja, men annars inte. Självklart finns det situationer där man vill minska den relativa risken, tex om man behöver pengarna i sin fondportfölj snart.

Argumentet att en ombalensering ger möjlighet att välja en bättre förvaltare känns också konstigt. Ska man inte alltid försöka välja den bästa förvaltaren? Det känns t ex ännu mer angeläget att sälja de fonder som gått dåligt än de som gått bra för att hitta en bättre förvaltare.

Mitt råd är att om ni hittar fonder som presterar bra så var inte rädd för att behålla dem. Dock är det alltid vettigt att generellt omvärdera sina fondinnehav, men på andra grunder än att sälja fonder som gått bra.

Michael