Jag skulle egentligen inte skriva mer om finanskrisen men kan helt enkelt låta bli… Ramlade över en ”positiv” statistik från UC som jag missat tidigare. Under augusti och september i år minskade ökningstakten på  företagskonkurser avsevärt jämfört med hur det såg ut under våren och tidigare under sommaren. Antalet konkurser ligger fortfarande på en historiskt hög nivå men en kraftig minskning i ökningstakten tolkar i alla fall jag som ett viktigt steg i rätt riktning.

Antalet företag, och privatpersoner för den delen, som går i konkurs är en väldigt bra indikator var konjunkturen är på väg. I motsats till börsen som nästan alltid ligger flera steg före konjunkturen ligger antalet konkurser sent i konjunkturcykeln. Detta är såklart helt logiskt då det är i slutet av en konjunktur som de företag som har det svårast stryker med i krisens spår.

Med tanke på att börsen stigit kraftigt i år och att ökningen av antalet konkurser har minskat blir jag än mer övertygad om att vi är på väg uppåt i konjunkturen igen, även om jag tror det tar lång tid till vi har någon form av högkonjunktur igen. Kanske vi är där om 2 år.

Jag har även läst att antalet privatpersoner som gått i konkurs eller fått betalningsanmärkning inte har ökat så mycket som man förväntat sig under krisen. Det hänger nog samman med att under större delen av krisen var arbetslösheten på ganska ”låg” nivå. Frågan är om vi nu i slutet av finanskrisen får se fler privatpersoner som hamnar i ekonomiskt trångmål. Med tanke på den förväntade ökningen av julförsäljningen så tyder inget på detta, eller det är kanske det som den gör…

Michael