I veckan när protokollet från Riksbanksdirektionens möte för två veckor sedan offentliggjordes visade det sig, som ganska ofta, att direktionen inte hade varit enig kring beslutet. Vice riksbankschef Irma Rosenberg och Lars Nyberg var emot att höja reporäntan med ytterligare 0,25 %-enheter medan resten av direktionens 4 medlemmar var för.

I tidningarna målas detta upp som en ”räntespricka” och att det är ett problem att dessa 6 personer inte är eniga. Jag tycker detta resonmang är väldigt konstigt och felaktigt. Jag hade blivit mycket mer orolig om riksbanken varit enig om räntan gång efter gång. Att de från tid till annan är av olika åsikt tycker jag snarare visare på att det är en sund modell vi har. Hade alla som satt i direktionen hela tiden tyckt samma hade de varit meningslöst att ha 6 olika personer. Då hade de räckt med en envåldshärskare.

Nästa möte för direktionen är den 22 april. Vi får se om de är eniga om vart räntan ska gå då.

Michael