ODIN Norden är fond nummer sex i min fondportfölj. Som namnet avslöjar är Odin Norden en nordenfond. Precis som argumentet för att välja en Sverigefond är mina argument för en nordenfond lite svaga. Sverige och Norden är egentligen en väldigt liten del av världsekonomin och inte den del som jag tror kommer växa mest. Men fördelen med hemmamarknaderna är jag kan dem betydligt bättre än till exempel Kina och min förhoppning är att det gör att jag kommer ha bättre timing när jag det är dags att sälja. Jag upplever därför att det minskar min och portföljens riskbild.

Odin Norden handlas i norska kronor (NOK) vilket är viktigt att ta hänsyn till. Detta innebär en valutarisk men också en viss riskspridning som jag ser det. Senaste året har fonden gått upp 16,45 % i NOK men endast 7,27 % i SEK. Detta för att svenska kronan har stärkts under perioden jämfört med den norska diton.

Jag ser en fördel med att ha några av mina fonder i andra valutor. Om Sverige utvecklas bra är det sannolikt att min ekonomi också utvecklas bra. I dessa fall kan jag ta att jag förlorar på en starkare svenska krona. I de fall Sveriges ekonomi går trögt är det ganska skönt att kunna få lite extra avkastning från fonder noterade i andra valutor vars länder utvecklas bättre.

I NOK har Odin Norden gått upp 17,2 % senaste 5 åren och 152,2 % senaste 10 åren. Fonden har en relativt hög förvaltningsavgift om 2,0 %.

Michael