Då var det äntligen dags. Efter 2,5 års bortavaro från marknaden har jag gett mig in i leken igen. I september 2007 när det var väldigt skakigt på marknaden valde jag att sälja hela mitt dåvarande innehav. Detta var ett av mina allra bästa ekonomiska beslut någonsin. Året därefter rasade börser världen över sönder och samman och det var väldigt skönt att sitta vid sidlinjen.

Därefter har jag inte tagit lika bra beslut. Jag började för ett drygt 1 år sedan fundera på att det borde var dags att gå in på marknaden igen. Men jag har hela tiden fegat ur (för det är som sagt väldigt skönt att sitta vid sidan och inte oroa sig). Sedan dess har börsen gått upp väldigt mycket även om det var en skakig resa.

Men som sagt. Nu har det blivit dags för mig att äntra marknaden. Egentligen var det planerat till för några veckor sedan men då blossade Greklandskrisen upp och jag fegade ur lite till. Nu när börsen igår var nere på årslägsta tänkte jag – ”nu eller aldrig”.

Om detta var en bra tidpunkt att gå in på marknaden eller inte får framtiden utvisa. Men jag har tagit lite höjd för detta genom att sprida ut mina köp över 10 månader. Jag har delat upp det belopp jag tänker investera i tio delar och kommer investera lika delar varje månad. Detta gör att risken att jag valde ett dåligt tillfälle att gå in på börsen minskar.

Jag har valt att investera i 10 olika fonder. Att det blev just 10 är mest för att det är en jämn och bra siffra men jag vill investera i många olika fonder (och därmed marknader/branscher) för att totalt sett minska min risk.

Mina 10 fonder som jag köpte igår:

AVANZA ZERO
Carlson India
Carnegie Medical
Folksams Obligationsfond
Handelsbanken Latinamerikafond
ODIN Norden NOK
SKAGEN Global SEK
SKAGEN Kon-Tiki SEK
Swedbank Robur Privatiseringsfond
Ålandsbanken China Growth

Mitt val av fonder baseras sig på ett par olika saker.

Typ av fonder

Jag har nästan uteslutande valt aktiefonder. Räntefonder eller dylikt är inget jag ger mycket för. Då är det bättre att ha pengarna på bankkonto i mina ögon. Min enda obligationsfond är där mest för att jag ville få ihop 1o fonder. Den kommer att bytas ut längre fram.

Marknader och risk

Jag har valt marknader som jag tror på och jag har valt att sprida ganska mycket mellan marknader. Det finns några specifika branschfonder, som t ex en läkemedelsfond. Just läkemedel har normalt sett väldigt låg (och ibland negativ) korrelation med resten av börsen vilket kan hjälpa till att minska den totala risken portföljen. Majoritet av fonderna är marknadsspecifika och det finns en viss övervikt på tillväxtmarknader som Kina, Indien och Brasilien. Jag har dock valt att exkludera Ryssland från BRIC då jag tycker att det inte finns samma underliggande tillväxt och enorm politisk risk.

Historik

Fondernas historiska utveckling har varit en väldigt avgörande faktor för vilken fond jag valt. Jag har undersökt hur fonderna utvecklats under tidsperioderna 1, 3 och 5 år.

Avgifter

Förvaltningsavgiften för fonden är väldigt viktig för ens långsiktig avkastning. Dock ska man inte stirra sig helt blind på avgiften. Det är bättre att ta en historiskt sett bra fond med en hög avgift jämfört med en historiskt dålig fond med låg avgift. Jag ändå försökt hitta fonder med relativt sätt låga avgifter, exempelvis har jag som Sverigefond valt indexfonden Avanza Zero som inte har några avgifter alls.

Jag kommer längre fram i mer detalj gå igenom varför jag valt respektive fond samt uppdatera när jag byter någon fond i min portfölj. Vad tycker du om mina fondval?

Liknande inlägg:

Michael