Att donera pengar till välgörande ändamål är ännu inte förenat med skattelättnader i Sverige. Sedan ett par år tillbaka har det dock varit möjligt för privatpersoner i Sverige som äger börsnoterade aktier eller är delägare i fåmansbolag, att ge bort sin aktieutdelning till välgörenhet, utan att betala skatt.

Förutsättningen för skattelättnad är att gåvomottagaren är en ideell organisation med allmännyttigt ändamål – som exempelvis SOS Barnbyar. Genom att skänka din aktieutdelning slipper du betala kapitalvinstskatt på 30 procent, d v s din gåva ökar i värde med hela 43 procent.

Hur går du tillväga för att skänka bort din aktieutdelning:
Hur man går tillväga för att skänka sin aktieutdelning beror på var man har sina aktier förvarade. Förfarandet är annorlunda om du har aktierna på en depå eller på ett VP-konto. Börja med att fundera på viket ändamål du vill stödja.  Bestäm vilken eller vilka aktieutdelningar du vill skänka bort och tag därefter kontakt med den välgörenhetsorganisation som du vill stödja.  Många välgörenhetsorganisationer har utförlig information om hur du går till väga samt för ifyllda blanketter på sina hemsidor.

Här kan du läsa mer om hur du går till väga om du vill skänka din aktieutdelning till SOS barnbyar.

Christian