Inflationen i oktober var 2,7 % vilket är den högsta årstakten på 4,5 år. Jämförelsevis var inflationen 2,2 % i september. Det var främst priserna på bröd, grönsaker och kläder som såg till att inflationen ökade till rekordnivå i oktober.

Den högre räntan och de historiskt sätt höga engergipriserna ligger även bakom att vi närmar oss 3 % i inflation.

Med en ökande inflation ökar chansen/risken att Riksbanken fortsätter höja reporäntan betydligt. Det sista Riksbanken vill få på halsen är en inflation som ökar okontrollerat.

Michael