En av de stora frågorna på finansmarknaden i Sverige just nu är om Riksbanken tänker höja sin viktigaste styrränta, reporäntan, nu på måndag. Enligt en undersökning av Reuters som jag läste tror 2/3 av de tillfrågade analytikerna att Riksbanken höjer reporäntan med 25 punkter (0,25%-enheter) till 4 % vid sitt möte på måndag.

Normalt sett är en lägre ränta positivt för börsen då aktier, som är huvudalternativet till att placera pengar i räntebärande värdepapper, blir ett mer intressant alternativ. Så om Riksbanken går emot vad majoriteten av analytikerna tror och behåller reporäntan intakt på måndag så kommer troligtvis börsen reagera positivt. Dock kan man inte vara alltför säker på detta, då det beror lite på vilka grundar som Riksbanken inte väljer att höja räntan. Ovisst men spännande.

Michael