Att handla med valuta som ett alternativ till aktier och fonder blir mer och mer populärt. Egentligen började intresset att aktivt handla med valutor med att valutasystemet Bretton Woods upphörde under 1973.

Bretton Woods-systemet som sattes igång efter andra världskriget 1945 innebar gällande valutor att man bestämde fasta valutakurser mellan många av världens stora valutor. En fast valuta innebär ju att alla form av trading i valuta oftast är helt meningslös. Upplösandet av Bretton Woods och en övergång till mer rörliga valutor innebar därför en drastisk utveckling för valutahandel.

Valuthandel idag är inte så enormt olik handel med aktier. Det finns till och med vissa fördelar med valutahandel, som till exempel att marknaderna är öppna mer eller mindre dygnet om, spreaden (skillnaden mellan köp och säljkurs) är mycket lägre än för aktier och lägre courtage och avgifter för att nämna några.

Det faktum att valutor generellt sett är mer volatila (priserna rör sig mer upp och ned) än aktier är både en fördel och nackdel. Fördelen är skapas mer möjligheter att handla med valutor på kort sikt då priserna svänger mer. Nackdelen är såklart att med ökad volatilitet så kommer även ökad risk.

En nackdel med att handla i valutor är att där egentligen inte finns någon naturlig värdetillväxt utan du handlar mer eller mindre bara på kortsiktiga prisskillnader. Genom att investera i ett företag via en aktie finns ju en underliggande potentiell värdetillväxt för detta företag som man får del av förutsatt att man hittar rätt aktier.

Även om valutahandel och antalet valutamäklare ökar väldigt mycket tar det nog ett tag tills innan de den vanliga investeraren börjar handla med valuta. Men är du en erfaren aktieinvesterare kan valutahandel vara ett intressant komplement som till och med att kan minska den totala risken i din investeringsportfölj. Till exempel, har du många aktier i din portfölj som är beroende av en svag dollarkurs kan det vara smart att krydda din portfölj med att köpa dollar. Skulle värdet på dollarn fortsätta vara lågt så kommer dina aktier gynnas och få en bra utveckling, men om det motsatta händer så kommer du i alla fall tjäna lite pengar på de dollar du köpt.

Om du är intresserade av handla med valuta så finns det ett par olika företag som är specialister på detta. Två som jag känner till i Sverige är Forex Yard och Ava FX. Det finns säkert fler aktörer. Jag har själv inte använt några av dem, då jag min valutahandel hittils har sträckt sig till att köpa fonder som listas i till exempel USD och därmed få valutaexponering.

Liknande inlägg:

Michael