Guldpriset har aldrig varit högre än det är just nu. Och de flesta bedömare förväntar att det ska fortsätta stiga. I dag kostar ett uns guld 948,59 USD. Priset har fördubblats på ett par år.

Guld gillas av tradition speciellt mycket när marknaderna är instabila som just nu. Många köper guld för att man anser att det är en väldigt säker investering. Så har det varit historiskt också.

Som privatperson är det svårt och opraktiskt att köpa en guldtacka eller handla på råvarubörsen. Däremot finns det ju olika fonder som invester i råvaror som man kan välja.

Själva tycker jag det känns fel att investera i just guld då det egentligen inte borde vara samma värdetillväxt som på till exempel aktier. När det är instabilt som nu sätter jag hellre mina pengar i helt säkra räntepapper.

Michael