Fick ett mail från en besökare som heter Samuel som undrar lite om hur det funkar med fonder och börsen. Jag tycker att hans frågor är väldigt bra och därför svarar jag på dem här:

På vilket sätt är en fond beroende eller påverkad av börsens upp- och nedgång?

En aktiefond består ju av ett antal olika aktier. Dessa aktier är nästan alltid noterade på någon börs. Går börsen ned innebär det  att värdet på aktierna som är noterade på börsen sjunker. Blir aktierna mindre värda minskar samtidigt värdet på fonder som investerar i dessa aktier. Så hänger det ihop.

En global fond investerar väl i stora delar av världen, och dras väl inte ned endast om en av världens börsar dras ned? Kan man inte säga att en global fond inte är bunden till en specifik börs, utan flera?

Det stämmer bra. En global fond investerar i aktier och andra finansiella instrument i många olika länder och börser. Detta betyder precis som du nämner att globalfonder normalt sett påverkas mindre om börsen går ned mycket på en specifik marknad.  Kolla upp vilka länder den specifika globalfonden investerar i. Ju fler länder innebär oftast bättre spridning av risk.

Till skillnad från en ”nordisk” fond som är knuten till den svenska börsen, stämmer det?

En nordisk aktiefond investerar i aktier på de olika nordiska marknadern, inte bara Sverige. Dessa aktier är oftast noterade på någon av de börser som finns i Norden. En Sverigefond investerar däremot endast i aktier på den svenska börsen.

Varför sjunker till exempel en oljefond när börsen sjunker? Är en fond knuten till en specifik börs?

En oljefond följer främst priset på olja. Går priset på olja upp går även en oljefond upp. En oljefond är inte knuten till en speciell börs utan invester antingen i olja eller relaterade produker eller även i bolag som verkar inom oljeindustrin. Dessa bolag kan vara knutna till olika börser runt om i världen.

Vad jag vet finns där ingen direkt samband mellan oljepriset/en oljefond och börsernas utveckling. Ibland kan det såklart vara så att när börsen sjunker så sjunker även en oljefond, men det skulle likaväl kunna vara tvärtom.

Vart eller vad jag ska läsa om jag vill förstå sådant som jag frågar er? Väldigt grundläggande om relationen mellan börs-fond-aktie?

Mitt tips är att läsa om fonder och börsen på nätet på t ex Avanza.se, DI.se, Fondmarknaden.se, e24.se, Privataaffarer.se

Två böcker jag kan rekommenderar är ”Investerarens uppslagsbok” av Jonas Bernhardsson och ”Aktie- och fondhandboken” av Björn Wilke.

Jag tackar Samuel för dessa frågor och hoppas mina svar var till hjälp. Ställ gärna frågor i kommentarfunktionen nedan.

Michael