Optioner med lång löptid, vanligen längre än ett år. Skiljer sig från standardiserade optioner genom att de är begränsade i sitt antal och utfärdas endast av en eller ett fåtal aktörer. Antalet aktier per warrant och lösenpriser skiljer sig från en warrant till en annan.